Fundusze Unijne

Zasady poruszania

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy posiadając uprawnienia do obsługi wózków widłowych może poruszać się nimi po drodze publicznej. W tej sprawie Urząd Dozoru Technicznego nie ma stanowiska, odpowiedzi nie znajdziemy również w orzecznictwie.

Wydaje się zatem słuszne, że aby dopuścić wózek widłowy do ruchu drogowego powinno się spełnić wymagania art. 66 i 71 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym dla pojazdów wolnobieżnych. Konieczne jest również uprawnienie do kierowania pojazdami wolnobieżnymi po drogach publicznych (minimum prawo jazdy kat. B) oraz ubezpieczenie OC.

Obowiązek ubezpieczenia w zakresie OC powstaje przede wszystkim przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu i ten obowiązek musi spełnić posiadacz wózka. Niemniej pojazdy wolnobieżne, które są wykorzystywane w halach produkcyjnych, na placach budowy czy w magazynach i są użytkowane poza drogami publicznymi oraz strefami zamieszkania i ruchu, nie mają obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Należy jednak pamiętać, że wózków widłowe, które posiadają mechanizmy unoszące, stanowią zagrożenie na drogach publicznych. Zgodnie z  art. 66 ust. 1 pkt 1 Prawo o ruchu drogowym pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.  W takich przypadkach należałoby usunąć widły podczas poruszania się po drodze publicznej, z drugiej strony taki wózek jest wówczas pozbawiony swoich funkcji.

Podsumowując, poruszanie się wózkiem widłowym po drodze publicznej, bez ubezpieczenia OC i dostosowania go tak aby nie zagrażał innym uczestnikom ruchu drogowego, jest praktycznie niemożliwe.

    Chcesz o coś zapytać?