Zatrucia grzybami

Z każdym rokiem liczba przypadków zatrucia grzybami spada.
Na tak optymistyczne statystyki wpływa jednak wiele czynników. Najważniejszym z nich jest wzrost świadomości samych „grzybiarzy” na temat zagrożenia związnego ze spożyciem trujących gatunków grzybów. Z całą pewnością pomocne są powszechnie dostępne atlasy, jak również sezonowe komunikaty ostrzegawcze emitowane w telewizji, radio i publikowane
w prasie.

Możliwe objawy intoksykacji

Należy pamiętać, że objawy zatrucia mogą być utajone nawet do 24 godzin.  Wyróżniamy objawy o krótkim czasie inkubacji – od 30 minut do 3 godzin, o średnim czasie inkubacji – od 3 do kilkunastu godzin oraz o długim czasie inkubacji – powyżej 12 godzin. Najczęściej można zaobserwować wymioty z towarzyszącymi bólami brzucha i biegunkę. Zatruciu grzybami towarzyszą również inne symptomy, do których należą: znaczna potliwość, łzawienie, zaburzenia neurologiczne – zawroty głowy, omamy, podwójne widzenie.

Pierwsza pomoc

Jeśli zauważone zostaną wyżej wymienione objawy lub jakiekolwiek inne niepokojące symptomy, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Najlepszą formą usunięcia toksyny
z organizmu jest sprowokowanie wymiotów. Metoda ta ma jednak uzasadnioną skuteczność do godziny od spożycia potrawy. Wymioty łatwiej wywołać poprzez wypicie ok. 250 ml osolonej letniej wody, a następnie należy podrażnić tylną ścianę gardła. Zwróconą treść pokarmową należy zabezpieczyć w pojemniku,
ten z kolei przekazać lekarzowi do analizy. Nie wolno wywoływać wymiotów u osób z zaburzeniami świadomości oraz u dzieci!

Pamiętajmy również, aby nie podawać grzybów dzieciom do
4 roku życia.

Więcej informacji tutaj
Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Zmiany w przepisach odpadowych

Zmiany w przepisach odpadowych

6. września tego roku, weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.0.1579).

Czytaj więcej »