Fundusze Unijne

Zmiana ustawy o odpadach

Piątego września weszły w życie nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Zmiany zostały wprowadzone po serii pożarów wysypisk odpadów. Skróci się czas magazynowania odpadów z trzech lat do roku. Miejsca magazynowania i składowania odpadów mają zostać objęte całodobowym monitoringiem. Wprowadzone zostaną zabezpieczenia finansowe dla gospodarujących odpadami. Kwoty zabezpieczenia mogą sięgać nawet 150 mln zł.

 

Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów  wydawane będą po przeprowadzeniu kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zwiększy się też nadzór Straży Pożarnej nad wydawaniem zezwoleń i pozwoleń. Posiadacze odpadów będą zobowiązani zaktualizować pozwolenia do nowych przepisów.

 

Większa liczba kontroli oraz uprawnienia Inspektorów mają ukrócić działalność podmiotów, które działają z naruszeniem warunków korzystania ze środowiska.  

 

Skontaktuj się z nami

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn