Fundusze Unijne

Zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów

Nowelizacja ustawy z dnia 25 czerwca br. o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w tym ustawa o ochronie przyrody) pozwoliła m.in. obniżyć wysokość opłat i kar administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów oraz bardziej uelastycznić prawo w tej kwestii.

Jedną z najbardziej znaczących zmian jest obniżenie kar za nielegalną wycinkę drzew. Wynosić mają one dwukrotność, a nie jak dotąd trzykrotność opłaty. Zmiany nastąpiły również w sposobie obliczania opłaty za wycinkę drzewa. Nie będzie ona już zależna od wieku rośliny, lecz od jej obwodu na wysokości 130 cm, tempa przyrostu pnia oraz lokalizacji.

To jednak nie jedyna zmiana jaką wprowadziła nowelizacja. Do tej pory zgoda na usunięcie drzewa była wymagana, gdy roślina miała więcej niż 10 lat. Nowelizacja znosząc kryterium wieku, określiła wielkość obwodów pnia drzewa, gdzie wycinka jest możliwa bez decyzji administracyjnej. Zwolnienie obowiązuje w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm (topola, wierzby, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny i srebrzysty, robinia akacjowa i platan kolonisty) lub 25 cm (pozostałe gatunki drzew).

Dodatkowo nie będzie konieczne uzyskanie zgody na usuwanie drzew np. w przypadku powalenie lub złamanie przez wiatr. W takiej sytuacji wycinka jest możliwa, gdy wykona ją Straż Pożarna bądź po oględzinach pracownika urzędu gminy.

Ponadto nowelizacja znosi obowiązek uzyskania zgody wszystkich właścicieli mieszkań na usunięcie drzew na terenie spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Przepisy regulują też sprawę niewłaściwej pielęgnacji koron drzew, tzw. ogławiania, które niszczy drzewa.

Aby poznać wszystkie zmiany, które przedstawi wraz z praktycznym komentarzem doświadczony ekspert w tej dziedzinie, zapraszamy na szkolenie otwarte, które odbędzie się 30.11.2015 r. w Pszczynie.

    Chcesz o coś zapytać?