Zmiany w obowiązkach pracodawcy w zakresie BHP

Od 1. stycznia br. opinie uprawnionych rzeczoznawców czy projekty budowy lub przebudowy obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy uwzględniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy nie ją już wymagane. Zmianę w artykule 213 § 1 K. P. wprowadziła ustawa z dnia 16. września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 232, poz. 1378).

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ww. ustawy, odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy nakłada na pracodawcę art. 207 § 1 K. P.

Brak obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawców nie zwalnia pracodawcy z zapewnienia aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się miejsca pracy, była wykonana na podstawie projektów uwzględniających wymagania BHP, sprecyzowanych w:
•    ogólnych przepisach z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
•    przepisach techniczno-budowalnych – w szczególności Ustawa z dn. 7. lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

W konsekwencji zniesienia obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawców w kwestii budowy lub przebudowy pomieszczeń uległy również zmianie sankcje zawarte w art. 283 § 2 pkt 2 K. P.

Karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł podlega ten kto, będąc odpowiedzialnym za stan BHP albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi wbrew obowiązku nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn

Za nami Otwarty Dzień Zdrowia

Jak ważne jest zarządzanie pracownikami 50+ dowiedzieli się uczestnicy Otwartego Dnia Zdrowa, który odbył się 7 czerwca w Pszczynie. Ten wyjątkowo ciekawy i ważny, zarówno w punktu widzenia pracodawcy, jak

Czytaj więcej »

Szkolenie okresowe BHP

12 kwietnia tj. w czwartek o godzinie 9:00 w siedzibie naszej firmy w Pszczynie organizowane będzie otwarte szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Według prawa muszą oni 

Czytaj więcej »

Kolejny Team Turniej w Pszczynie 16 kwietnia 2011

Team Prevent ma zaszczyt zaprosić swoich współpracowników i partnerów biznesowych do uczestnictwa w II zawodach piłki nożnej „Team Turniej” zorganizowanych dla propagowania zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu i rywalizacji

Czytaj więcej »

Kongres Kobiet: Kobieta Zdrowa=Piękna

18 września klub muzyczny Chacharnia zamienił się w raj dla kobiet. Tego dnia w Czechowicach odbył się V Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia: Kobieta Zdrowa=Piękna. Dla płci pięknej zostało przygotowanych wiele

Czytaj więcej »

Katalog szkoleń 2018

Jest nam niezwykle miło, że po raz kolejny możemy zaprezentować Państwu nasz katalog szkoleń. Podobnie jak w latach ubiegłych znajdą w nim Państwo znane i sprawdzone produkty naszej firmy, ale

Czytaj więcej »