Zmiany w prawie 1

Wzór karty wypadku dostosowany do nowych zasad posługiwania się NIP.
Dnia 7 maja 2012 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U.2012 nr 0 poz. 482). Wprowadzone zmiany dostosowują przepisy rozporządzenia do nowych regulacji, dotyczących posługiwania się numerem NIP, wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2011
o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011 nr 171 poz. 1016).

Od 1 września 2011 r. zamiast dwóch numerów NIP i PESEL
w danych identyfikacyjnych, dotyczących osoby ubezpieczonej, obowiązującym identyfikatorem jest jedynie numer PESEL.
W razie, gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru podaje się serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. Natomiast podstawowym identyfikatorem płatnika składek pozostał nadal numer NIP.

Skontaktuj się z nami
Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Światowy Dzień Ochrony Środowiska

BAT, czyli Najlepsza Dostępna Technika

W dyskusji dotyczącej połączenia aspektów inżynierii i ochrony środowiska, w kontekście zrównoważonego funkcjonowania przedsiębiorstw głównych gałęzi gospodarczych nieodłącznie pojawia się pojęcie Najlepsza Dostępna Technika BAT (Best Available Technique). Czym jest

Czytaj więcej »
Lean Manufacturing

Lean Manufacturing

Gospodarka w Polsce, jak i na świecie, przeżywa teraz trudny okres związany z sytuacją epidemiczną. Większość zakładów produkcyjnych przechodzi kryzys związany z koniecznością redukcji zatrudnienia, co spowodowane jest mniejszymi zamówieniami

Czytaj więcej »