Fundusze Unijne

Zmiany w prawie 1

Wzór karty wypadku dostosowany do nowych zasad posługiwania się NIP.
Dnia 7 maja 2012 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U.2012 nr 0 poz. 482). Wprowadzone zmiany dostosowują przepisy rozporządzenia do nowych regulacji, dotyczących posługiwania się numerem NIP, wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2011
o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011 nr 171 poz. 1016).

Od 1 września 2011 r. zamiast dwóch numerów NIP i PESEL
w danych identyfikacyjnych, dotyczących osoby ubezpieczonej, obowiązującym identyfikatorem jest jedynie numer PESEL.
W razie, gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru podaje się serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. Natomiast podstawowym identyfikatorem płatnika składek pozostał nadal numer NIP.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn