Fundusze Unijne

Zmiany w prawie 2

Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – kolejna zmiana terminu zasad wnoszenia opłat!!!

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.0.460) po raz kolejny przesunięty został termin wprowadzenia zmian w zasadach przygotowania sprawozdań oraz naliczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Według nowych zasad po raz pierwszy opłata wnoszona będzie
w 2017 roku. Opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2017 r. wnoszona będzie w wysokości 50% sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należnych za pierwsze i drugie półrocze 2016 roku.

Skontaktuj się z nami

    Chcesz o coś zapytać?