Fundusze Unijne

Zmiany w prawie 3

Nowy tryb medycznego zabezpieczenia imprez masowych

W nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia zawarte zostały minimalne wymagania dotyczące medycznego zabezpieczenia imprez masowych, organizowanych od dnia 1 kwietnia bieżącego roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 181) zabezpieczenie to mają zapewnić:

  • zespoły wyjazdowe;
  • patrole ratownicze;
  • punkty pomocy medycznej.

Wśród zespołów wyjazdowych wyróżnia się zespoły bez lekarza, czyli odpowiadające wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego oraz zespoły z lekarzem, czyli odpowiadające wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego. Patrol ratowniczy składa się z co najmniej dwóch uprawnionych co najmniej do udzielania I pomocy i posiada wyposażenie określone w § 4 rozporządzenia.

W przypadku imprezy masowej z udziałem ponad 10 tys. uczestników organizator imprezy masowej wyznacza koordynatora medycznego imprezy.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji odnośnie zabezpieczeń masowych prosimy o kontakt tutaj.

    Chcesz o coś zapytać?