Fundusze Unijne

Zmiany w prawie

Nowy podział na strefy ochronne z kontrolą jakości powietrza
Dni 25 sierpnia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.2012 nr 0 poz. 914).

Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w Polsce corocznie w ramach państwowego monitoringu środowiska. Obszary, nazwy i kody stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza określone zostały w formie załącznika do rozporządzenia. Załącznik ten składa się trzech odrębnych tabel poświęconych strefom stanowiącym:

  1. Aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys. (tab.1),
  2. Miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. (tab.2),
  3. Pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 100 tys. mieszkańców  oraz aglomeracji (tab.3)

Rozporządzenie oddziaływać będzie na sytuację inspektorów ochrony środowiska (w zakresie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu oraz kontroli, opracowywania i realizacji programów ochrony powietrza) oraz na zarządy województw (w zakresie opracowywania  programów ochrony powietrza w określonych strefach). 

Skontaktuj się z nami

Zamów już dziś bezpłatny materiał informacyjny

    Chcesz o coś zapytać?