Zmiany w prawie

Ratownictwo Medyczne – Przyjecie Nowelizacji Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jakich zmian się spodziewać?!
W dniu 23 listopada br. Sejm przyjął projekt nowelizacji o ratownictwie medycznym. Dlaczego projekt ten jest tak ważny? Dotychczasowe przepisy spowodowałyby, iż po 1 stycznia 2013 roku obecni lekarze pracujący w wyjazdowych zespołach specjalistycznych nie spełnialiby wymogów lekarza systemu, zgodnie z Ustawą. Niemal 600 lekarzy utraciłoby uprawnienia konieczne do pracy w zespołach ratownictwa medycznego.
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa skład specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, w których od nowego roku 2013 świadczeń będzie mógł udzielać tylko: lekarz systemu, pielęgniarka systemu oraz ratownik medyczny.

Nowelizacja wydłuża okres przekwalifikowania, czy też dokształcenia lekarzy do roku 2020. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie – lekarzem systemu może zostać lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej. Dodatkowo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii, traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii. Projekt  nowelizacji dopuszcza również, iż lekarzem systemu może być lekarz posiadający doświadczenie 3 tys. godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala. Lekarz ten jednak jest zobowiązany do rozpoczęcia specjalizacji z ratownictwa medycznego do 2015 roku.

Wprowadzone zmiany były konieczne, by uchronić system opieki medycznej, lekarzy, którym groziła utrata uprawnień do bycia lekarzem systemu, zespołom ratownictwa medycznego, którym mogłoby zabraknąć rąk do pracy w nadchodzącym roku.

Skontaktuj się z nami
Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Depresja w czasie izolacji

Depresja w czasie izolacji

Wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, coraz więcej ludzi zmuszonych jest spędzać przeważającą część czasu w domach. Taka sytuacja potrafi wywierać negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie psychiczne wielu osób, gdyż

Czytaj więcej »