Fundusze Unijne

Zmiany w przepisach

W 2016 roku wchodzi w życie wiele znaczących zmian w Kodeksie pracy. Do najważniejszych z nich należą: ograniczenie w zawieraniu umów terminowych, zmiana minimalnego wynagrodzenia i zmiany w uprawnieniach rodzicielskich.

  • Zawieranie umów o pracę na czas określony

Zmiana w Kodeksie pracy ogranicza okres zatrudnienia na umowę na czas określony do 33 miesięcy oraz określa maksymalnie 3-miesięczny okres umowy na okres próbny – w sumie 36 miesięcy.

Nadal ograniczona ma być liczba umów terminowych z jednym pracodawcą – nie może być ich więcej niż trzy. Czwarta umowa ma być umową na czas nieokreślony.

  • Zmiana minimalnego wynagrodzenia

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz 1385) pensja ta wynosi 1850 zł, czyli jest wyższa o 100 zł niż w roku poprzednim.

  • Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

Od stycznia 2016 r. pojawiły się świadczenie rodzicielskie, które będą mogły otrzymać osoby nieposiadające prawa do zasiłku macierzyńskiego, niezależnie od dochodu.

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy takie świadczenie otrzymają również bezrobotni, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych.

Świadczenie to wynosić będzie 1 tys. zł miesięcznie i będzie można pobierać  je przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach – przez 65 tygodni, trojgu – 67 tygodni, czworgu – 69 tygodni, przy piątce i więcej – 71 tygodni. Terminy będą liczone od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie.

    Chcesz o coś zapytać?