unia_31

Zmiany w sprawozdawczości do KOBiZE

Pracodawca zatrudniający osoby na stanowisku „Operator odśnieżarki spalinowej”, zobowiązany jest zapewnić pracownikom Instruktaż ogólny, Instruktaż stanowiskowy, badania lekarskie. Należy jednak pamiętać, że pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien zostać zapoznany z instrukcją obsługi oraz instrukcją bhp urządzenia, a także z oceną ryzyka. Operator odśnieżarki spalinowej powinien posiadać również stosowne uprawnienia wynikające z przepisów bhp.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W załączniku nr 1 do Rozporządzenia, grupa II Maszyny do robót drogowych w pkt 18 wymieniono odśnieżarkę mechaniczną, w związku z tym należy przyjąć, iż do obsługi tego urządzenia w czasie robót drogowych są potrzebne stosowne uprawnienia.

 

Zadaj pytanie naszym ekspertom bhp

Sprawdź podstawę prawną

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn
Depresja w czasie izolacji

Depresja w czasie izolacji

Wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, coraz więcej ludzi zmuszonych jest spędzać przeważającą część czasu w domach. Taka sytuacja potrafi wywierać negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie psychiczne wielu osób, gdyż

Czytaj więcej »
Grywalizacja w edukacji i szkoleniach

Po co nam grywalizacja w edukacji online?

Gratulacje! Właśnie przeszedłeś na kolejny poziom i znalazłeś się na stronie SQD Alliance. By znaleźć się na kolejnym poziomie i otrzymać odznakę wytrwałego czytelnika, musisz zapoznać się z tym krótkim

Czytaj więcej »
Nowotwór piersi - badania

Jak poprawnie wykonać samobadanie piersi?

Wśród nowotworów dotykających kobiety, pierwsze miejsce zajmuje rak piersi. Ten groźny nowotwór wykryty odpowiednio wcześnie, jest jednak całkowicie uleczalny. Pomóc w tym może przede wszystkim samobadanie piersi, które należy wykonywać

Czytaj więcej »