Fundusze Unijne

Zmiany w sprawozdawczości do KOBiZE

Pracodawca zatrudniający osoby na stanowisku „Operator odśnieżarki spalinowej”, zobowiązany jest zapewnić pracownikom Instruktaż ogólny, Instruktaż stanowiskowy, badania lekarskie. Należy jednak pamiętać, że pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien zostać zapoznany z instrukcją obsługi oraz instrukcją bhp urządzenia, a także z oceną ryzyka. Operator odśnieżarki spalinowej powinien posiadać również stosowne uprawnienia wynikające z przepisów bhp.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W załączniku nr 1 do Rozporządzenia, grupa II Maszyny do robót drogowych w pkt 18 wymieniono odśnieżarkę mechaniczną, w związku z tym należy przyjąć, iż do obsługi tego urządzenia w czasie robót drogowych są potrzebne stosowne uprawnienia.

 

Zadaj pytanie naszym ekspertom bhp

Sprawdź podstawę prawną

    Chcesz o coś zapytać?