Fundusze Unijne

Zmiany w sprawozdawczości oraz obowiązkach dot. czynników chłodniczych

Obowiązki z zakresu ochrony środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy. Problem stanowi mnogość aktów prawnych, ich ciągłe aktualizacje, a także częsty brak jednoznacznej interpretacji.

W ostatnim czasie weszły w życie przepisy, które wprowadziły istotne zmiany w dwóch obszarach:

  • Nowe wzory rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016. Sprawozdanie dotyczące roku 2015 należy składać już na nowym wzorze do dnia 15 marca 2016 r.
  • Nowe obowiązki dot. czynników chłodniczych (substancji kontrolowanych  i f-gazów).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych operator urządzeń (właściciel) ma obowiązek rejestracji i założenia Karty Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej dla urządzeń zawierających 3 kg i więcej czynników chłodniczych.

W związku z tym należy dokonać:

Krok 1: Rejestracji w bazie CRO
Rejestracji dokonuje administrator konta operatora pod następującym linkiem: www.cro.ichp.pl.

Krok 2: Dodanie użytkownika konta
Administrator konta nadaje uprawnienia użytkownikom konta (pracownicy operatora), którzy zakładają Karty Urządzeń. Użytkownicy konta otrzymują login i hasło do rejestru.

Krok 3: Założenie karty urządzenia w rejestrze CRO

Użytkownik konta ma obowiązek założenia kart w terminie:
•    do 10 dni od dostarczenia lub zakończenia instalowania dla urządzeń nowych,
•    do dnia 14 marca 2016 roku dla urządzeń istniejących.

Ustawa przewiduje administracyjne kary pieniężne za nie spełnienie obowiązków w wysokości od 600 do 3000 zł.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn