Zmiany w sprawozdawczości środowiskowej

Rządowe Centrum Legislacji 6 lipca br. przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dla przedsiębiorcy oznacza to m.in. zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska.

Obecnie opłaty ponosi się za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Przedsiębiorcy ustalają wysokość opłaty we własnym zakresie za rok kalendarzowy, który obejmował korzystanie ze środowiska. Nowy projekt przewiduje powrót do półrocznego rozliczania opłat dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, pobierają wodę lub składują odpady.

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w systemie rocznym sporządzane są na podstawie informacji zawartej w raporcie KOBIZE do Krajowej bazy. Ważna zmiana dotyczy zwolnienia przedsiębiorców, dla których roczna opłata nie przekracza 800 zł. Projekt ustawy przewiduje zwolnienie tych przedsiębiorców również z obowiązku przedkładania marszałkowi województwa zbiorczych zestawień o zakresie korzystania ze środowiska.

Dotychczas obowiązek ten obejmował podmioty niezależnie od wysokości wyliczonej opłaty. Zmiana jest podyktowana odciążeniem urzędów marszałkowskich od zbędnych zestawień, które były tylko potwierdzeniem, czy podmiot jest zobowiązany do wniesienia opłaty i wyliczył ją prawidłowo. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców z raportowania do Krajowej bazy. Projektowane zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Depresja w czasie izolacji

Depresja w czasie izolacji

Wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, coraz więcej ludzi zmuszonych jest spędzać przeważającą część czasu w domach. Taka sytuacja potrafi wywierać negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie psychiczne wielu osób, gdyż

Czytaj więcej »
Kobieta przy biurku w upalny dzień

Temperatura w miejscu pracy

Warunki pogodowe takie jak: niskie ciśnienie atmosferyczne, wysokie temperatury, długie i upalne dni wpływają niekorzystnie na naszą wydajność oraz ogólną aktywność życiową, mogą również powodować wystąpienie niebezpiecznych dla zdrowia dysfunkcji.

Czytaj więcej »