Zmiany w sprawozdawczości środowiskowej

Rządowe Centrum Legislacji 6 lipca br. przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dla przedsiębiorcy oznacza to m.in. zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska.

Obecnie opłaty ponosi się za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Przedsiębiorcy ustalają wysokość opłaty we własnym zakresie za rok kalendarzowy, który obejmował korzystanie ze środowiska. Nowy projekt przewiduje powrót do półrocznego rozliczania opłat dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, pobierają wodę lub składują odpady.

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w systemie rocznym sporządzane są na podstawie informacji zawartej w raporcie KOBIZE do Krajowej bazy. Ważna zmiana dotyczy zwolnienia przedsiębiorców, dla których roczna opłata nie przekracza 800 zł. Projekt ustawy przewiduje zwolnienie tych przedsiębiorców również z obowiązku przedkładania marszałkowi województwa zbiorczych zestawień o zakresie korzystania ze środowiska.

Dotychczas obowiązek ten obejmował podmioty niezależnie od wysokości wyliczonej opłaty. Zmiana jest podyktowana odciążeniem urzędów marszałkowskich od zbędnych zestawień, które były tylko potwierdzeniem, czy podmiot jest zobowiązany do wniesienia opłaty i wyliczył ją prawidłowo. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców z raportowania do Krajowej bazy. Projektowane zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
SQDA Gruźlica objawy, zapobieganie

Gruźlica – choroba ciągle groźna

Pomimo rozwoju medycyny, gruźlica to choroba ciągle groźna. Podatni na zachorowania są przy tym nie tylko ludzie, ale również zwierzęta. Dawniej zarażenie mogło zostać spowodowane piciem mleka od chorych krów.

Czytaj więcej »
Komputer do biura i pracy

Jaki komputer wybrać do biura?

Praca bez dobrego komputera dzisiaj jest praktycznie niemożliwa. Sprzęt, który działa szybko, nie zawodzi, jest na wagę złota. Ale na co tak naprawdę należy zwrócić uwagę wybierając komputer, który ma

Czytaj więcej »
Raport 8d

Raport 8D

W obecnym świecie motoryzacyjnym spotykamy się z ogromną ilością wymagań stawianych przez klientów. Wymagania przekazywane są w łańcuchu dostaw do źródła wytwarzania. Niemniej jednak nie wszyscy dostawcy w łańcuchu dostaw

Czytaj więcej »