Zmiany w ustawie o odpadach

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach 24 stycznia 2018 r., została uruchomiona Baza Danych o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Rejestr BDO dostępny jest pod adresem www.bdo.mos.gov.pl. BDO jest prowadzone w systemie teleinformatycznym i aktualizowane przez Marszałka Województwa. Głównym celem funkcjonowania bazy jest uszczelnienie systemu gospodarki odpadami w Polsce.

Rejestr jest narzędziem, gdzie gromadzone są informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, a także gospodarujących odpadami. Rejestr BDO będzie służył nie tylko organom administracji państwowej, Inspekcji Ochrony Środowiska, ale również przedsiębiorcom.

Posiadacze odpadów, o których mowa w art. 51 Ustawy o odpadach zostaną wpisani do rejestru z urzędu przez Marszałka Województwa. Podmioty, o których mowa w art. 50 Ustawy o odpadach zostaną wpisani na wniosek. Wniosek o wpis do BDO należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. Przedsiębiorcy w chwili wpisu do Rejestru otrzymają indywidualny numer rejestrowy, jak również zostanie im utworzone indywidualne konto w BDO.

Docelowo w BDO, oprócz rejestru podmiotów, tworzone będą kolejne moduły umożliwiające m.in. rejestrację Kart Przekazania Odpadów (KEO), prowadzenie ewidencji, czy składanie sprawozdań. Zmiany te obowiązywać będą od 1 stycznia 2020 r.

Prowadzenie działalności bez posiadania wymaganego wpisu do BDO skutkować będzie administracyjnymi karami pieniężnymi w wysokości od 1000 do 1000 000 zł.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Służby bhp okresowe bhp online

Szkolenie bhp online dla służb bhp

Tylko teraz! 4-dniowe szkolenie online okresowe bhp dla służb bhp: 27-30.04.2020 r. Weź udział w wyjątkowym, jedynym na rynku 4-dniowym szkoleniu okresowym online w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla

Czytaj więcej »

Ogólnopolski Dzień Transplantologii

26 stycznia, w rocznicę pierwszego przeszczepu nerki, dokonanego w roku 1966 w Warszawie obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantologii. Ze statystyk wynika, że w roku 2015 dokonano 1514 przeszczepów*, jednak polskie

Czytaj więcej »

Konferencja TOP automotive

Konferencja TOP automotive 2015, która odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2015 roku, to spotkanie największych OEM-ów w Polsce i ich dostawców, przedstawicieli IATF i VDA QMC. Konferencja poświęcona będzie

Czytaj więcej »