Fundusze Unijne

Ubiegły rok dla wielu przedsiębiorstw był bardzo ciężkim okresem. W wyniku pandemii ucierpiało dużo firm, a w szczególności małe biznesy. Do najbardziej poszkodowanych branży możemy zaliczyć m.in. hotelarstwo i gastronomię. Duże spadki odnotowały także firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną, głównie tekstyliami, odzieżą i obuwiem. Według badań GUS aż 96,5% tego typu przedsiębiorstw zadeklarowało występowanie poważnych, zagrażających ich stabilności skutków pandemii. Dodatkowo coraz więcej firm zaczyna doświadczać zatorów finansowych, które stanowią poważne zagrożenie dla ich funkcjonowania. Jaką rolę w takich czasach odgrywa dobrze przeprowadzony audyt zewnętrzny? Jak pomoże nam wsparcie produkcyjne?

Branże, które najlepiej poradziły sobie z pandemią

Niektórym przedsiębiorstwom udało się uniknąć przykrych skutków pandemii. Możemy do nich zaliczyć głównie firmy zajmujące się IT lub handlem przez Internet. Jak zauważa nasz ekspert Damian Kampa, badania GUS wykazały, że w przypadku spółek działających w informacji i komunikacji oraz finansach i ubezpieczeniach, ponad 70% firm odczuła jedynie niewielkie negatywne skutki obostrzeń. To również w tych dziedzinach gospodarki odnotowano najniższe spadki zapotrzebowania na oferowane towary i usługi.  Wraz z nadejściem pandemii, firmy systematycznie zwiększały odsetek osób pracujących w trybie zdalnym. Wdrażały również rozwiązania, które umożliwiły im w jeszcze większym stopniu przeniesienie oferowanych usług do sieci.

Bardzo dobrze poradziły sobie również przedsiębiorstwa działające w handlu hurtowym, przetwórstwie przemysłowym, a także transporcie i gospodarce magazynowej. U ponad połowy z nich, wprowadzane ograniczenia nie wywołały poważnych problemów. W tego rodzaju przedsiębiorstwach także mieliśmy do czynienia ze wzrostem osób pracujących zdalnie i automatyzacją niektórych procesów. Szczególnie zauważalne było to u firm odpowiadających za handel hurtowy.

Obecne i planowane obostrzenia – firmy w dobie pandemii

Wszystko wskazuje na to, że zarówno obecne, jak i planowane obostrzenia, nadal będą działać na korzyść firm pracujących w trybie zdalnym lub o częściowo zautomatyzowanych procesach produkcyjnych.

Obowiązujące zalecenia, mówią m.in. o:

  • przestrzeganiu dystansu, co najmniej 1,5 m,
  • częstym wietrzeniu pomieszczeń pracowniczych,
  • zakrywaniu ust i nosa maseczką,
  • częstej dezynfekcji rąk.

Należy zaznaczyć, że o ile zachowanie dystansu nie stanowi większego problemu w ogromnych magazynach, to w typowym biurze może być już kłopotem. Podobnie jest z częstym wietrzeniem pomieszczeń, któremu na chwilę obecną nie sprzyja nawet aura za oknem.

Kolejny problem pojawia się w sytuacji kwarantanny. Z badań wynika, że od 4 do 8% pracowników jest wyłączonych z pracy stacjonarnej z uwagi na odbywaną kwarantannę. Podobny odsetek osób, został zmuszony do wzięcia nieplanowanych urlopów spowodowanych, np. koniecznością opieki nad dziećmi. Co więcej, najnowsze zalecenia rządu mówią o powrocie w części województw, do nauczania zdalnego lub hybrydowego w młodszych klasach.

Pojawił się również nowy zakaz, który zabrania używania przyłbic. Z tego powodu pracownicy, którzy będą przebywać w biurze zostają zmuszeni do noszenia przez kilka godzin klasycznych maseczek. Obostrzenia przewidują także w województwach z największą liczbą zachorowań powtórne zamknięcie galerii handlowych, hoteli, kin, teatrów i wielu innych obiektów.

Audyt zewnętrzny i wsparcie produkcyjne
Wiele firm boryka się z brakami kadrowymi wśród pracowników produkcji

Nowe źródła przychodu po COVID-19

Z powyższych danych wynika, że aby w dalszym ciągu móc czerpać zyski ze swojej działalności koniecznym jest wprowadzenie nowych rozwiązań i ulepszeń. Należy skupić się na znajdowaniu i eliminowaniu opcji, które przynoszą przedsiębiorstwu straty. Najbardziej pożądanymi są rozwiązania „win-win”, które zwiększą korzyści czerpane przez obie strony.

Zdaniem naszego eksperta, w niektórych przypadkach korzystna będzie dywersyfikacja działalności. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli odejść od klasycznego modelu „core business” i poszerzyć wachlarz świadczonych przez nas usług. Co więcej, nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, nie tylko pomogą nam uporać się z zastojem na rynku, ale także umożliwią dotarcie do nowych klientów.

W obecnych czasach dużą rolę odgrywa także partnerstwo pomiędzy firmami. Wspólne działanie przedsiębiorstw, a nawet ich konsolidacja, znacznie zwiększają dostępne zasoby obu firm oraz ich możliwości produkcyjne i usługowe.

W przedsiębiorstwach produkcyjnych dobrym rozwiązaniem może okazać się automatyzacja i robotyzacja produkcji. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie dużej wydajności nawet w przypadku ograniczenia liczby pracowników znajdujących się na hali produkcyjnej. Być może warto rozważyć również wynajem pracowników i skorzystanie z usług firmy pośredniczącej w zatrudnianiu cudzoziemców.

Audyt zewnętrzny – potrzeba czy konieczność?

W wymienionych działaniach z całą pewnością bardzo pomocne będą audyty zewnętrzne. Świeże spojrzenie jakie uzyskamy współpracując z audytorem lub doradcą zewnętrznym, umożliwi nam wyjście poza utarte schematy. Obiektywnemu obserwatorowi będzie również łatwiej zlokalizować i wskazać poszczególne elementy lub procesy, których działanie powinno być usprawnione. Co ważne, warto również zainwestować w poszerzanie swojej wiedzy i kwalifikacji, na różnego rodzaju szkoleniach i kursach.

Poszukiwanie nowych rozwiązań

Czasy pandemii są świetną okazją do poszukiwania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Wprowadzenie nowych towarów i świadczonych przez nas usług pozwoli nam na zachowanie dużej efektywności i płynności finansowej. Korzystna będzie również zmiana trybu pracy na zdalny w firmach, w których jest to możliwe. We wprowadzaniu nowych rozwiązań i szukaniu elementów, których działanie można usprawnić, niezwykle ważną rolę odgrywa audytor lub doradca zewnętrzny. Dzięki wykorzystaniu swojego doświadczenia i posiadanej wiedzy, takie osoby mogą w realny sposób pomóc przedsiębiorstwom z walką ze skutkami pandemii. Z tego powodu stopniowo zaczną zyskiwać na znaczeniu w wielu firmach.

Chcesz o coś zapytać?