Fundusze Unijne
Ochrona środowiska - doradztwo i obsługa

Ochrona środowiska to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, której znaczenie wzrasta każdego dnia, a spełnienie obowiązków w tym zakresie dotyczy każdego przedsiębiorcy. Pozwala to wzmocnić pozycję oraz zwiększyć konkurencyjność. Dlatego oferujemy naszą pomoc w wypełnieniu wszelkich obowiązków środowiskowych. 

Inwestycja w ochronę środowiska kosztuje mniej niż jej brak. Naszym klientom udzielamy wsparcia w każdym zakresie związanym z realizacją wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska i wdrażaniem nowych rozwiązań w tym obszarze.

Doradztwo i obsługa środowiskowa

Nieznajomość prawa czy błędna jego interpretacja bądź co gorsza delegowanie zadań specjalisty ds. ochrony środowiska na osobę, która nie ma świadomości konsekwencji, jakie niesie nieznajomość wszystkich wymagań prawnych, to problemy, z jakimi najczęściej zmagają się przedsiębiorcy.

Aby zapobiec tego typu sytuacjom oferujemy rozwiązania, które:

 • doprowadzą do rzetelnej i zgodnej z prawem dokumentacji środowiskowej,
 • gwarantują elastyczne podejście do klienta,
 • zmniejszają prawdopodobieństwo kar administracyjnych oraz kontroli, z uwagi na poprawnie wykonane usługi,
 • zapewniają efektywne zarządzanie środowiskiem,
 • pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze związane z zatrudnieniem oraz szkoleniami specjalisty.

W czym możemy pomóc Twojej firmie?

 • Stały monitoring zmian w przepisach dotyczących ochrony środowiska
 • Bieżące doradztwo w zakresie rozwiązań związanych ze zmniejszeniem oddziaływania na środowisko
 • Doradztwo i konsultacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska
 • Przeglądy/audyty wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa wraz z podaniem rozwiązań, które prowadzą do pełnej zgodności z prawem
 • Udział naszych specjalistów podczas kontroli WIOŚ w zakładzie klienta,
  współpraca z WIOŚ i UM
 • Opracowania środowiskowe: wnioski o wycinkę drzew,  inwentaryzacje dendrologiczne, analizy akustyczne
 • Dokumentacje do wniosków o wydanie pozwoleń na  wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanie  zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami, operaty wodno-prawne, raporty oddziaływania na środowisko,
  dokumentacje do wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • Sprawozdawczość środowiskowa
 • Współpraca z organizacjami odzysku w zakresie opakowań, zużytego sprzętu, jak również pośrednika w zakresie baterii i akumulatorów
 • Organizowanie pomiarów
 • Szkolenia

Co zyskasz?

 • Gwarancję wykonania usługi przez doświadczoną i wyselekcjonowaną kadrę specjalistów.
 • Pełną dyspozycyjność naszych konsultantów.
 • Terminowość i poprawność wykonywanych sprawozdań i dokumentacji, co minimalizuje prawdopodobieństwo kar administracyjnych oraz kontroli.
 • Oszczędność czasu na dostosowanie zakładu do wymogów prawnych.
 • Profesjonalną reprezentację przedsiębiorcy przed organami administracji państwowej.
 • Optymalizację kosztów związaną z delegowaniem zadań firmie outsourcingowej.
 • Oszczędności związane z korzystaniem ze środowiska.

Chcesz o coś zapytać?