unia_31

Wymagania systemów zarządzania

Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym – zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo pracy w kontekście przepisów prawa i normy ISO 45003:2021 – warsztaty

ID 3226

Aspekty prawne jako kryterium do prowadzenia audytów systemów zarządzania wg norm ISO 14001, 45001 i 50001

ID 3236