Fundusze Unijne

Zmiany w pracy zdalnej – regulamin, szkolenia, ocena ryzyka zawodowego

Przygotuj swoją firmę na zmianę przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku korzystając z profesjonalnego wsparcia.

 • Opracowanie regulaminu pracy zdalnej wraz ze wszystkimi załącznikami
 • Profesjonalne doradztwo
 • Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego
 • Ergonomia miejsca pracy – analiza i dostosowanie
 • Szkolenia okresowe bhp w formie e-learningu
 • Szkolenia dotyczące pracy zdalnej
 • Szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawnych

Zmiany w przepisach prawa pracy – nowe wyzwania dla pracodawców

Wraz z nowelizacją Kodeksu pracy, początkiem kwietnia 2023 roku wchodzą w życie zmienione przepisy dotyczące pracy zdalnej, określające nowe obowiązki pracodawcy m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed polskimi firmami stawia to kolejne wyzwania w obszarze organizacji pracy zdalnej i przygotowania odpowiedniej dokumentacji – regulaminu pracy zdalnej, a także oceny ryzyka zawodowego.

Obecnie głównym celem przedsiębiorców jest podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć ryzyko na stanowiskach pracy zdalnej oraz udokumentowanie zasad realizacji poszczególnych działań, odnoszących się do oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy zdalnej. Poszukują oni sposobów na odpowiednie zarządzanie ryzykiem oraz zdefiniowanie słabych stron zarządzania bezpieczeństwem pracy zdalnej. Wśród wyzwań związanych z nowymi zasadami pracy zdalnej znajduje się również szybkie i sprawne dostosowanie i stworzenie dokumentacji – regulaminu pracy zdalnej oraz oceny ryzyka zawodowego, a także spełnienie wymogów prawnych według nowych przepisów.

Zmianie ulegają także zasady dotyczące szkoleń bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Pracownicy administracyjno-biurowi wykonujący pracę zdalną, zgodnie z przepisami, będą teraz musieli odbywać szkolenia okresowe bhp niezależnie od grupy ryzyka (dotyczy to także pracowników, którzy dotychczas byli zwolnieni z tego obowiązku). Wymóg ten może być realizowany za pośrednictwem szkoleń e-learningowych.

Zasady wykonywania pracy zdalnej i szkolenia – jak możemy pomóc Twojej firmie?

Współpracując z doświadczonymi specjalistami z zakresu bhp możemy zaoferować kompleksową pomoc w zakresie dostosowania organizacji do zmienionych przepisów dotyczących pracy zdalnej, okazjonalnej pracy zdalnej oraz podniesienia świadomości pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Co możemy zaoferować Twojej firmie?

Opracowanie regulaminu pracy zdalnej

Regulamin zawiera:

 • wytyczne bhp dotyczące organizacji stanowiska pracy zdalnej,
 • wzór oświadczenia pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej,
 • wzór oświadczenia o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego,
 • informację zawierająca zasady bhp wykonywania pracy zdalnej.

Załącznikiem do regulaminu jest także ocena ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej wraz z informacją zawierającą zasady bhp.

Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy zdalnej

Ocena ryzyka zawodowego zawiera:

 • identyfikację zagrożeń na danych stanowiskach,
 • oszacowanie ryzyka,
 • propozycję działań ograniczających ryzyko,
 • przygotowanie kart oceny ryzyka zawodowego.

Szkolenia e-learningowe bhp dla pracowników, z uwzględnieniem zasad pracy zdalnej

Szkolenia zawierają wiedzę zgodną z aktualnym stanem prawnym. Przygotowane przez nas kursy zawierają elementy aktywizujące uczestników, jak gry, quizy i elementy interaktywne, a także naturalne głosy lektorskie, dzięki czemu angażują uczestników i pozwalają na efektywne przyswajanie wiedzy. 

Ergonomia miejsca pracy – analiza i dostosowanie

W zakresie ergonomii oferujemy:

 • audyty ergonomiczne,
 • doradztwo w zakresie projektowania stanowisk pracy i działań na rzecz wzrostu świadomości ergonomii miejsca pracy,
 • konsultacje ze specjalistą,
 • karty pracy,
 • materiały edukacyjne,
 • szkolenia i warsztaty dla pracowników.

Szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawnych

Szkolenie dotyczące zmian w przepisach prawnych w aspekcie pracy zdalnej jest skierowane przede wszystkim do pracowników działów HR i służb BHP, ale również pracowników pracujących zdalnie. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nowelizacji przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej, a podczas warsztatów dowiedzą się więcej na temat narzędzi, które pomogą zastosować regulacje prawne w firmie.

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • Eliminacja ryzyka i identyfikacja zagrożeń – Pomożemy Ci w zidentyfikowaniu zagrożeń występujących w pracy zdalnej i określeniu działań, które ograniczą lub wyeliminują ryzyko zawodowe u pracowników Twojej organizacji, pracujących w trybie home office. To pozwoli na zmniejszenie ryzyka wypadków i chorób zawodowych w Twoim zespole.
 • Zgodność prawna z obowiązującymi przepisami – Zadbamy o zgodność prawną Twojej organizacji w obszarze pracy zdalnej. Nasi specjaliści przygotują dla Twojej firmy regulamin pracy zdalnej oraz ocenę ryzyka zawodowego zgodnie z nowymi, obowiązującymi od 7 kwietnia 2023 r. przepisami Kodeksu pracy.
 • Bezpieczeństwo pracowników zdalnych – Rzetelnie opracowana, usystematyzowana dokumentacja dotycząca ryzyka zawodowego oraz szkolenia e-learningowe przygotowane przez specjalistów pomogą Ci zadbać o bezpieczeństwo pracowników wykonujących pracę zdalnie i zwiększą świadomość zespołu w obszarze bhp.
 • Współpraca z doświadczonymi specjalistami – Współpracując ze specjalistami, którzy pozyskiwali doświadczenie w różnych dziedzinach i w różnej wielkości firmach i instytucjach, możemy zaoferować Ci kompleksowe wsparcie w zakresie zgodności prawnej z obowiązującymi przepisami oraz szkolenia dla pracowników.
 • Wsparcie zespołu ds. bhp – Nasi specjaliści mogą dostarczyć Ci gotowe rozwiązania i przygotować dla Twojej firmy całą dokumentację, lub wesprzeć zespół ds. bhp w Twojej organizacji w formie konsultacji. Dzięki profesjonalnemu wsparciu oszczędzasz czas swojego zespołu, który może skupić się na bieżących kwestiach związanych z bhp w firmie.

Zapytaj o szczegóły

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Chcesz o coś zapytać?