Fundusze Unijne

Fundusze europejskie

Zmiana procesu świadczenia usług szkoleniowych dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości.

Fundusze europejskie

Zakup usługi badawczo-rozwojowej prowadzącej do opracowania aplikacji internetowej służącej do monitorowania śladu węglowego.

Ślad węglowy – definicje, zakres, cel (Darmowy webinar)

Chcesz o coś zapytać?