Fundusze europejskie

Zmiana procesu świadczenia usług szkoleniowych dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości.

Zakup usługi badawczo-rozwojowej prowadzącej do opracowania aplikacji internetowej służącej do monitorowania śladu węglowego.