Fundusze Unijne

Bezpieczeństwo maszyn oraz system LOTO

Procesy produkcyjne w zależności od branży opierają się na pracy wielu rodzajów maszyn, ich obsłudze oraz dbałości o właściwa eksploatację i konserwację. W obecnych realiach kierunek koncepcji projektowania bezpieczeństwa maszyn w Unii Europejskiej opiera się na wyeliminowaniu możliwości występowania zagrożeń u źródeł ich powstawania oraz ocenie ryzyka dla zagrożeń pozostałych (hierarchia środków ochronnych).

Projektowane i produkowane maszyny powinny zapewniać użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niezależnie jednak od tego, właściwe wprowadzenie maszyny do użytkowania oraz zachowanie właściwej i świadomej procedury w przypadku ingerencji w konstrukcję maszyny jest obowiązkiem pracodawcy.

Co stanowi wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa maszyn?

Zgodnie z obowiązkiem prawnym, dostosowanie maszyn nabytych przed 1.01.2003 roku do minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn powinno nastąpić w terminie do 1.01.2006 roku. Tymczasem w zakładach pracy wciąż spotykać można maszyny, które zostały wyprodukowane wcześniej i w momencie ich projektowania i produkcji nie były jeszcze objęte jednolitym podejściem do zapewnienia bezpieczeństwa, obowiązującym na terenie Unii Europejskiej. Dostosowanie maszyn do wymagań bezpieczeństwa często bywa procesem wymagającym branżowych kompetencji i trudnym do zrealizowania za pomocą wewnętrznych zasobów zakładu z powodu szerokiego zakresu stawianych wymagań.

Należy jednak mieć na uwadze, że zagrożenia powstające podczas obsługi maszyn są często przyczynami wypadków przy pracy, zwłaszcza tych o charakterze ciężkim lub śmiertelnym. Dostosowanie maszyn do obowiązujących, restrykcyjnych wymogów i odpowiednie wprowadzanie ich do użytkowania w zakładzie pracy jest istotnym elementem tworzenia bezpiecznych warunków pracy oraz gwarancją spełnienia wymagań prawnych.

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn – jakie rozwiązania możemy zaproponować?

Na podstawie naszych doświadczeń ze współpracy z klientami i obserwacji rynku proponujemy profesjonalne wsparcie w zakresie oceny spełnienia obowiązujących wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa pracy dotyczących użytkowania maszyn oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn, w tym:

 • oceny zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi,
 • oceny spełnienia przez maszyny minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z niezbędnym dostosowaniem,
 • audytów bezpieczeństwa maszyn, odbiorów maszyn (kontrola wstępna, okresowa, specjalna),
 • oceny ryzyka dla maszyn na etapie projektowania i wykonania,
 • stworzenia, odtworzenia instrukcji obsługi (eksploatacji) dla maszyn,
 • szkoleń dedykowanych podnoszących świadomość dla operatorów, pracowników utrzymania ruchu, kadry kierowniczej niższego oraz wyższego szczebla itp.,
 • doradztwo w zakresie kompleksowego zaplanowania zakupu maszyn, z odpowiednim uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa,
 • wsparcie w zakresie wdrożenia lub poprawy funkcjonowania już wdrożonego systemu LOTO (zarządzanie niebezpiecznymi źródłami energii),
 • szkolenia oraz warsztaty budujące i podnoszące świadomość w zakresie LOTO, w tym formie e-learningu,
 • właściwej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

Podstawy bezpieczeństwa maszyn w firmie – jak wygląda początek współpracy z SQD Alliance

Współpracując z firmami w zakresie maszyn oraz systemów bezpieczeństwa takich jak LOTO, wiemy, że każda firma wymaga indywidualnego podejścia. Staramy się więc jak najlepiej poznać specyfikę danego zakładu pracy i jego potrzeb oraz wyzwań, z jakimi ma do czynienia organizacja. Współpracę rozpoczynamy od przeprowadzenia rozmowy w celu ustalenia, jakiego wsparcia z zakresu elementów bezpieczeństwa maszyn potrzebuje klient oraz jakie rozwiązanie będzie dla niego optymalne. Wsparcie ze strony specjalistów SQD Alliance może obejmować dowolny, zgodny z danym zapotrzebowaniem zakres.

Na początku współpracy dobrym rozwiązaniem, na które często decydują się nasi klienci, jest przeprowadzenie audytu zerowego bezpieczeństwa maszyn. Pozwala on sprawdzić, w jakim stanie znajdują się maszyny, ocenić aktualny status i punkt wyjścia, w jakim znajduje się firma pod względem bezpieczeństwa maszyn, by w kolejnym kroku dobrać optymalne rozwiązania dla organizacji klienta.

Masz pytania dotyczące bezpieczeństwa maszyn lub systemu LOTO w Twojej firmie?
Wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Działania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn – korzyści dla firmy

Upewnienie się, że maszyny w zakładzie pracy spełniają niezbędne wymagania wymienione w Rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy oraz w Dyrektywie Maszynowej przynosi szereg korzyści dla firmy, szczególnie w zakresie potencjalnych ryzyka i świadomego prowadzenia swojego biznesu. Podobnie jest w przypadku stosowania zabezpieczeń LOTO. Wśród korzyści warto wymienić:

 • poprawa bezpieczeństwa warunków pracy w zakładzie pracy, bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i ich konserwacji,
 • sprawne, bezpieczne maszyny posiadające odpowiednie zabezpieczenia to ograniczenie ryzyka poważnych wypadków przy pracy, również wypadków ze skutkiem śmiertelnym,
 • budowanie kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
 • ograniczenie nieplanowanych postojów, przerw produkcyjnych,
 • ograniczenie ryzyka długotrwałego zatrzymania produkcji, a tym samym strat finansowych poniesionych przez firmę,
 • poprawę wizerunku firmy i budowanie poczucia bezpiecznego miejsca pracy,
 • spełnienie wymogów narzucanych przez ubezpieczyciela, dotyczących zabezpieczenia maszyn,
 • zgodność prawna z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa maszyn – ile kosztuje wdrożenie działań związanych z maszynami i systemem LOTO?

Działania dotyczące bezpieczeństwa maszyn obejmować mogą dowolny, niezbędny zakres. Z tego powodu cena usług uzależniona jest od tego, jakiego wsparcia w sprawie maszyn oczekuje klient, czy potrzebuje szkoleń, oceny zgodności mającej wykazać np. czy dana maszyna spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów czy też audytu lub połączenia różnych działań. Zapewniając usługi związane z bezpieczeństwem maszyn naszym klientom, zawsze dopasowujemy ich zakres do indywidualnych potrzeb klienta.

Podobnie wygląda sytuacja z wdrożeniem systemu LOTO w zakładzie pracy. Każda z firm ma bowiem zupełnie inne potrzeby i oczekiwania, począwszy od doradztwa i wstępnych założeń wdrożenia LOTO, aż po praktyczne warsztaty weryfikujące działanie systemu w firmie. Wszystko zależy od tego, czy firma ma już częściowo wprowadzone procedury LOTO czy też jest dopiero na początku tej drogi. Nasz specjalista, po rozmowie i przeanalizowaniu potrzeb organizacji, doradzi najlepsze opcje dla firmy i przygotuje dopasowaną do oczekiwań klienta propozycję współpracy. Szczegółowy zakres, niezbędny do przygotowania wstępnej kalkulacji współpracy, jest omawiany podczas rozmów z konsultantem SQDA.

Bezpieczeństwo maszyn i wdrażanie systemu LOTO – przydatne materiały

Nasi specjaliści przygotowali artykuły dotyczące tego, jak zadbać o bhp podczas pracy z użyciem urządzeń technicznych zgodnie z wymaganiami dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa maszyn, a także w jaki sposób wdrożyć system LOTO w zakładzie pracy.

Szkolenia:

Referencje:

Lumag Sp. z o.o.

Specjaliści SQD Alliance zapewnili naszej firmie profesjonalne wsparcie w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn. Szczególnie doceniamy szczegółowe podejście w zakresie oceny maszyn pod kątem spełnienia wymagań minimalnych, oceny zgodności maszyn oraz linii produkcyjnych z wymaganiami zasadniczymi. Rzetelnie oraz kompletnie wykonano uzupełnienie instrukcji obsługi/dokumentacji techniczno-ruchowych dla maszyn wyprodukowanych przez 1 stycznia 2003 roku.

Czytaj więcej »

Winkelmann

Profesjonalnie zrealizowany audyt posłużył nam do niezależnej weryfikacji bezpieczeństwa pracy w naszym zakładzie i podniósł naszą świadomość. Został przeprowadzony terminowo przez zespół doświadczonych i kompetentnych specjalistów, wykazujących się komunikatywnością i innymi niezbędnymi umiejętnościami interpersonalnymi.

Czytaj więcej »

SEGRO Poland Sp. z o. o.

Na wyróżnienie zasługuje fakt, że audyty bezpieczeństwa pracy były realizowane równolegle z odrębnymi audytami specjalistów ds. zdrowia i epidemiologii. Dzięki temu pracownicy poszczególnych lokalizacji zayskali kompleksową wiedzę z każdej z tych dziedzin w optymalnym czasie.

Czytaj więcej »
unimet logo
engave logo
kiel
Spetech
Cemex
allflex logo
teksid logo

Zapytaj o szczegóły

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

Check Icon

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Wiadomość wysłana poprawnie

Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik SQD Alliance

Chcesz o coś zapytać?