Bezpieczeństwo pracy - egonomia

Od kilkunastu lat czynnie uczestniczymy w budowaniu szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa w każdym przedsiębiorstwie, propagując zdrowy i bezpieczny system pracy. Pełnimy obowiązki służby bhp, wspieramy istniejące działy służby bhp, doradzamy i szkolimy.

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy naszych najlepszych specjalistów ds. bhp, specjalistów ppoż., ratowników medycznych, inżynierów, psychologów i prawników. Dzięki temu mamy pewność, że Twoje przedsiębiorstwo nie tylko dopełni wszelkich wymogów prawnych, ale także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa stanie się świadomym wyborem pracowników.  

Ergonomia

Jak pokazują wyniki badań, dla zdecydowanej większości pracowników wpływ na ich dobre samopoczucie w pracy mają przestrzeń biurowa oraz miejsce pracy. W konsekwencji wdrażanie działań ergonomicznych nie powinno ominąć żadnego przedsiębiorstwa. Zmieniając na lepsze warunki pracy swoich pracowników poprawiasz tym samym ich efektywność, samopoczucie, a w rezultacie oszczędzasz pieniądze.

Przed jakimi wyzwaniami najczęściej stają przedsiębiorcy?

 • Niska świadomość zagrożeń wynikających ze sposobu wykonywania pracy.
 • Ograniczony dostęp do doświadczonych ergonomistów.
 • Diagnozy i rozwiązania, które nie odzwierciedlają rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Problem z określeniem konkretnych działań i podjęciem pierwszych kroków.
 • Dotychczasowe doświadczenia w zakresie ergonomii, które nie spełniły oczekiwań firmy. 

Indywidualne podejście do oczekiwań przedsiębiorstwa i dokładna analiza potrzeb każdego z nich, jest kluczem do sukcesu we wdrażaniu działań ergonomicznych. Jednym z pierwszych działań, które już na początku pokazują wymierne korzyści, jest określenie przyczyn występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych oraz wskazanie działań naprawczych.

Jakie rozwiązania ergonomiczne możemy zaproponować Twojej firmie?

 • Audyty i oceny ergonomiczne stanowisk pracy (RULA, REBA, OWAS, ERA, OCRA, JSI, NIOSH, KIM)
 • Konsultacje w zakresie ergonomii projektowania stanowisk pracy, linii produkcyjnych oraz przebudowy aktualnych (korekcyjnie i koncepcyjnie)
 • Szkolenia według wewnętrznych, korporacyjnych wymagań klienta z zakresu ergonomii
 • Szkolenia dla Komisji Ergonomii, czyli zespołu osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu ergonomii w przedsiębiorstwie
 • Warsztaty podnoszące świadomość ergonomii dla osób na każdym szczeblu organizacji
 • Tworzenie programów ergonomicznych
 • Wizualizacje ergonomiczne (plakaty, instrukcje pracy, ulotki)
 • Pomiary lokalnego obciążenia mięśni (metoda zintegrowanej elektromiografii)

Co zyska Twoja firma?

Poprawa zdrowia pracowników, zwiększenie ich efektywności pracy czy optymalizacja kosztów to najważniejsze z korzyści, jakie osiągnie Twoje przedsiębiorstwo.

 • Wskażemy obszary do doskonalenia pod kątem ergonomii.
 • Pokażemy, jakie działania należy podjąć, aby poprawić warunki pracy.
 • Podniesiemy świadomość w zakresie ergonomii, co przełoży się na efektywność pracy Twoich pracowników.
 • Dzięki realizacji naszych zaleceń poprawi się stan zdrowia Twoich pracowników, a przez to również ich satysfakcja z pracy.
 • Efektem końcowym będą mniejsze koszty pracodawcy związane z absencją chorobową pracowników.