Fundusze Unijne
Ochrona środowiska - opracowywanie wniosków

Ochrona środowiska to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, której znaczenie wzrasta każdego dnia, a spełnienie obowiązków w tym zakresie dotyczy każdego przedsiębiorcy. Pozwala to wzmocnić pozycję oraz zwiększyć konkurencyjność. Dlatego oferujemy naszą pomoc w wypełnieniu wszelkich obowiązków środowiskowych. 

Inwestycja w ochronę środowiska kosztuje mniej niż jej brak. Naszym klientom udzielamy wsparcia w każdym zakresie związanym z realizacją wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska i wdrażaniem nowych rozwiązań w tym obszarze.

Opracowywanie wniosków środowiskowych

Działalność zgodnie z wymogami prawnymi i uzyskanym pozwoleniem, to przede wszystkim niższe opłaty środowiskowe oraz nienaliczanie opłat podwyższonych za brak wymaganych pozwoleń. Dodatkowo, jeśli dokumentację przygotowuje interdyscyplinarny zespół bazujący na swoim dotychczasowym doświadczeniu, a przy tym działa szybko i skrupulatnie jednocześnie, proces uzyskania prawomocnej decyzji przebiega sprawniej.

Jeśli Twoja firma zmagała się dotychczas z:

 • błędnym wykonaniem dokumentacji przez specjalistów etatowych,
 • brakiem doświadczenia, czasu i wiedzy na temat sporządzania dokumentacji środowiskowej,
 • dokładną znajomością wymagań prawnych,
 • utrudnionym kontaktem z urzędami,

warto skorzystać ze wsparcia i zlecić wykonanie dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowych firmie zewnętrznej.

Co otrzymasz w ramach współpracy?

 • Szybką realizację zlecenia
 • Rzetelnie wykonany wniosek, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi
 • Dyspozycyjny, interdyscyplinarny zespół
 • Aktywny udział w trakcie trwania postępowania administracyjnego
 • Każde postępowanie administracyjne zakończone uzyskaniem prawomocnej decyzji

Wnioski środowiskowe, które możemy dla Ciebie przygotować

 • PZI – Pozwolenia zintegrowane
 • OGO – Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na zbieranie odpadów
 • Zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • SOP – Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • Zgłoszenia instalacji powodujących emisję
 • OWP – Operaty wodnoprawne na pobór wód
 • OWP – Operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do wód lub do ziemi
 • OWP – Operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • OWP – Operaty wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych
 • KIP – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
 • ROŚ – Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na emisję hałasu do środowiska

Chcesz o coś zapytać?