Fundusze Unijne

Referencje

Szkolenia organizowane przez SQD Alliance (dawniej Team Prevent Poland) są interesujące, efektywne i w pełni wyczerpują daną tematykę. To, co cechuje firmę SQD Alliance (dawniej Team Prevent Poland), to profesjonalne podejście w realizacji zadań.
Vestas Poland Sp. z o.o.
Specjaliści SQD Alliance (dawniej Team Prevent Poland) wykazali się profesjonalizmem, doświadczeniem i wiedzą meryoryczną, dzięki czemu świadczone usługi były na najwyższym poziomie.
Firma NKT Cables S.A.
Z przyjemnością pragniemy polecić SQD Alliance (dawniej Team Prevent Poland) jako niezawodnego i zaufanego partnera biznesowego.
Firma Hutchinson Poland Sp. z o.o.
Z pełną świadomością polecamy usługi SQD Alliance (dawniej Team Prevent Poland) wszystkim firmom, które są zainteresowane zorganizowaniem dla swoich pracowników ciekawych, kształtujących postawy prozdrowotne eventów.
Firma Cemex Polska Sp. z o.o.
Wysoka jakość wykonywanych usług, daleko idąca elastyczność w podejściu do potrzeb, to atuty firmy SQD Alliance (dawniej Team Prevent Poland), pozwalające na polecenie jej usług wszystkim w zakresie organizacji i obsługi wydarzeń prozdrowotnych.
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
W ramach współpracy SQD Alliance (dawniej Team Prevent Poland) wspiera naszą firmę pracownikami produkcyjnymi pochodzącymi z Ukrainy, a także organizuje eventy dotyczące pierwszej pomocy, ochrony środowiska, czy też dni zdrowia. Obsługa naszej firmy jest zawsze sprawna i profesjonalna. Specjaliści SQD Alliance (dawniej Team Prevent Poland) dali się poznać jako osoby kompetentne i zaangażowane w wykonywaną pracę, posiadające rozległą wiedzę dotyczącą swojej branży.
Firma TEKSID IRON POLAND Sp. z o.o.
Współpraca w ramach obsługi z zakresu ochrony środowiska, bhp, a także szkoleń obejmujących tematy ppoż., bhp oraz pierwszej pomocy – usługi są realizowane profesjonalnie i na wysokim poziomie. Szkoleniowcy SQD Alliance (dawniej Team Prevent Poland) to doświadczeni i merytoryczni fachowcy.
Firma Sigit Poland Sp. z o.o.
Firma SQD Alliance (dawniej Team Prevent Poland), która w dniu 11.10.2018 zorganizowała i przeprowadziła dla pracowników wydarzenie z zakresu Dni Zdrowia. Firma dąży do spełnienia wszelkich wymagań i oczekiwań klienta. Zespół cechuje terminowość, rzetelność, wysoki poziom zaangażowania w projekty oraz zdolności interpersonalne.
Firma NSG Group
Współpraca w zakresie realizacji projektu Problem Solving, polegającym na obserwacji procesu reklamacji, ocenie i analizie problemów, przedstawieniu wyników analizy prezentacji. Cały projekt był realizowany w sposób zaplanowany, zgodny z naszymi oczekiwaniami, a efektem warsztatów jest praktyczna wiedza i skuteczne określenie działań w naszych procesach.
Firma Kiel Polska Sp. z o.o.
Specjaliści firmy SQD Alliance (dawniej Team Prevent Poland) od początku współpracy wykazują się kompetencjami i profesjonalizmem, a dzięki doświadczeniu jakie posiadają, szkolenia są interesujące i angażujące dla uczestników. Konsultanci jakościowi podchodzą do zadań ze zrozumieniem i satysfakcjonująco dla naszej firmy.
Firma UNIMET AUTOMOTIVE Sp. z o.o.
Program warsztatów z zakresu ergonomii został przygotowany tak, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby pracowników SPETECH Sp. z o .o. Dzięki położeniu szczególnego nacisku na problemy z układem mięśniowo-szkieletowym, które najczęściej pojawiają się wśród naszych pracowników w związku ze specyfiką wykonywanej pracy, udało się zredukować u nich dolegliwości bólowe.
Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o. o.
Mając na uwadze staranność, wysoką jakość wykonywanych usług i bardzo dobrą organizację, a także doświadczenie, wysoko oceniamy współpracę z SQD Alliance Sp. z o. o. i polecamy tę firmę jako partnera godnego zaufania i świadczącego usługi na najwyższym poziomie.
MAGNA Nowoczesne Technologie Produkcji S.A.
Na wyróżnienie zasługuje fakt, że audyty bezpieczeństwa pracy były realizowane równolegle z odrębnymi audytami specjalistów ds. zdrowia i epidemiologii. Dzięki temu pracownicy poszczególnych lokalizacji zayskali kompleksową wiedzę z każdej z tych dziedzin w optymalnym czasie.
SEGRO Poland Sp. z o. o.
Aktywności związane z Dniem Zdrowia oraz szkoleniem z pierwszej pomocy zostały przeprowadzone w preferencyjnych godzinach dla każdego pracownika naszego zakładu. Mając na uwadze specyfikę pracy w firmie RECARO, specjaliści SQD Alliance zaplanowali i przeprowadzili badania w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić ciągłość produkcji.
RECARO
Profesjonalnie zrealizowany audyt posłużył nam do niezależnej weryfikacji bezpieczeństwa pracy w naszym zakładzie i podniósł naszą świadomość. Został przeprowadzony terminowo przez zespół doświadczonych i kompetentnych specjalistów, wykazujących się komunikatywnością i innymi niezbędnymi umiejętnościami interpersonalnymi.
Winkelmann
Trenerzy zatrudniani przez firmę dzielą się ze studentami swoją ekspercką wiedzą w sposób przystępny i zrozumiały. Posiadają ponadto szeroki zakres oferowanych szkoleń i zajęć, obejmujących nie tylko tematy ściśle związane z motoryzacją.
WSIiZ
Eksperci zatrudniani przez firmę SQD Alliance profesjonalnie przeprowadzili audyt ISO 14001 i 45001, a przygotowany na jego potrzeby raport daje nam szeroki pogląd na temat dostosowania norm obowiązujących w zakładzie do przepisów prawnych. Szczegółowo poinformował nas także o ewentualnych zagrożeniach związanych z niedostosowaniem się do pewnych wymogów.
Norma Polska
Program szkoleń został dostosowany do naszych potrzeb. Zawierał elementy budujące praktyczne umiejętności, takie jak m.in. analiza zdarzeń, ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy oraz gaszenia pożarów. Na uwagę zasługuje wysoki poziom wiedzy trenerów, ich kompetencje, a także umiejętność aktywnego prowadzenia szkoleń grupowych z użyciem elementów grywalizacji.
Gestamp Polska Sp. z o. o.
Dzięki ekspertom SQD Alliance wdrażanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015 przebiegło sprawnie i bezproblemowo. Zaproponowane działania wspierające prawidłowe wdrożenie w pełni odpowiadały potrzebom firmy. Zostały przeprowadzone przez personel z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, audytorów trzeciej strony.
JAC Products Poland Sp. z o. o.
Zarówno w zakresie przygotowywania niezbędnej dokumentacji dotyczącej wniosków odpadowych, jak i operatów wodnoprawnych, eksperci SQD Alliance mogą poszczycić się dużą wiedzą merytoryczną, znajomością najnowszych wymagań określanych w polskim prawie oraz doświadczeniem. W każdym aspekcie dotyczącym ochrony środowiska możemy liczyć na pomoc doskonale przygotowanych merytorycznie specjalistów.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.
Szkolenia jakościowe przygotowane dla nas przez firmę SQD Alliance były nie tylko angażujące, ale i w widoczny sposób rozwijające kompetencje pracowników. Przygotowanie szkoleń zostało przy tym poprzedzone wywiadami wśród organizatorów, w trakcie których specjaliści firmy zbadali ich potrzeby w zakresie tematyki kursów.
Adient Poland Sp. z o.o.
Na wyróżnienie zasługuje szybka i sprawna reakcja firmy SQD Alliance na zgłoszone przez nas zapotrzebowanie na pracowników. Zostali oni delegowani do naszego zakładu już w kolejnym dniu roboczym, co w efekcie pozwoliło na terminową realizację ważnego, zaplanowanego przez nas projektu.
Piast Cargo Transport Sp. z o. o.
Firma SQD Alliance Sp. z o.o. zrealizowała w 2021 roku dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. cykl szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz usuwania skutków wycieków substancji niebezpiecznych. Firma przygotowała kursy, które tematycznie uwzględniały specyfikę warunków pracy Spółki, uwzględniając potencjalne zagrożenia w różnych miejscach pracy oraz rozproszoną jej strukturę.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
SQD Alliance stosuje nowoczesne rozwiązania w zakresie szkoleń. Dla naszych pracowników robotniczych wdrożono kurs w formie interaktywnej, angażujący uczestników i pomagający efektywniej przyswajać wiedzę. Na docenienie zasługuje także ciekawa forma szkolenia, stworzonego w taki sposób, by uczestnik przechodził po kolei przez kolejne pomieszczenia stacji.
BP Europa SE Oddział w Polsce
Do SQD Alliance zwróciliśmy się z uwagi na braki kadrowe wśród pracowników magazynowych do komplementacji i kontroli poprawności spakowanych wysyłek. Firma bardzo szybko odpowiedziała na nasze zapotrzebowanie i zorganizowała dla nas potrzebne wsparcie kadrowe. Dzięki udzielonemu wsparciu, prace w naszym zakładzie przebiegały bez zakłóceń.
P.H. „ALFA-ELEKTRO” Sp. z o. o.
Firma dużą wagę przykłada do terminowości wykonywanych zadań, a także przeprowadzania rozmów merytorycznych, wymiany wiadomości mailowej oraz wysyłania przez firmę raportów po wykonanej usłudze. Dodatkowo na wyróżnienie zasługuje fakt, iż w trakcie cyklicznych konsultacji współpracujemy tylko z jednym z ekspertów, który dobrze poznał specyfikę działalności naszego zakładu.
Cebi Poland Sp. z o.o.
Decydując się na zlecenie SQD Alliance przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami bhp, ppoż. i ochrony środowiska poinformowaliśmy, że zależy nam na bardzo szybkim terminie realizacji. Nie stanowiło to problemu dla specjalistów firmy. Ofertę otrzymaliśmy następnego dnia roboczego, natomiast już po dwóch tygodniach został w dwóch naszych lokalizacjach i trzech jednostkach organizacyjnych przeprowadzony rzetelny, dokładny audyt.
Global Wind Service Poland Spółka z o. o.
Specjaliści SQD Alliance zapewnili naszej firmie profesjonalne wsparcie w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn. Szczególnie doceniamy szczegółowe podejście w zakresie oceny maszyn pod kątem spełnienia wymagań minimalnych, oceny zgodności maszyn oraz linii produkcyjnych z wymaganiami zasadniczymi. Rzetelnie oraz kompletnie wykonano uzupełnienie instrukcji obsługi/dokumentacji techniczno-ruchowych dla maszyn wyprodukowanych przez 1 stycznia 2003 roku.
Lumag Sp. z o.o.
Kursy zawierają nie tylko aktualną wiedzę, ale również przedstawiają ją w atrakcyjny sposób poprzez filmy instruktażowe, quizy i elementy interaktywne. Dodatkowo każdy z uczestników szkolenia ma możliwość konsultacji ze specjalistą, który odpowiada na pytania związane z kwestiami poruszanymi podczas kursu.
Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o.
SQD Alliance realizując zadania z zakresu stałej obsługi bhp, na bieżąco przekazuje informacje o zmianach w przepisach prawa, dzięki czemu dba o przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Specjaliści dopełniają wszelkich czynności związanych z profesjonalnym wykonywaniem zadań służby bhp w naszej firmie.
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
Firma zorganizowała dla naszych pracownic szkolenie dotyczące profilaktyki raka piersi, zawierające wykład wraz z prezentacją, a także ćwiczenia praktyczne. Przygotowane wystąpienie, wzbogacone o dane statystyczne było bardzo interesujące, a wiedza została przekazana w sposób przejrzysty i zrozumiały. Podczas warsztatów praktycznych każda z pracownic miała możliwość przećwiczenia nabytych umiejętności z użyciem fantomów piersi, różniących się od siebie wielkością, strukturą oraz umiejscowieniem zmian do wykrycia podczas badania.
Kleen-Tex Sp. z o.o.
Firma szczególnie dba o to, by do realizacji usługi zapewnić najlepszych ekspertów z dziedziny bhp i zgodny z zapotrzebowaniem klienta program szkolenia. Szkolenie przygotowane dla pracowników Hochtief poprowadził specjalista certyfikowany przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Dodatkowo program szkolenia został dostosowany do specyfiki pracy w naszej firmie.
Hochtief Polska S.A., biuro w Krakowie
Zwracając się do specjalistów SQD Alliance, za każdym razem możemy liczyć na szybką reakcję na bieżące wyzwania, takie jak np. pomoc w reprezentowaniu organizacji przed zewnętrznymi jednostkami kontroli oraz wsparcie wykwalifikowanych ekspertów bhp.
Polski Związek Niewidomych, Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach
SQD Alliance wyróżnia się bardzo dobrą komunikacją oraz szybką reakcją na zapotrzebowanie ze strony klienta. W ciągu tygodnia od zgłoszenia się przez nas do firmy z zapytaniem o warsztaty dla pracowników, przygotowano korzystną cenowo ofertę, dostosowaną do naszych oczekiwań, dopasowano dogodny dla nas termin i zrealizowano oba warsztaty w siedzibie firmy w Warszawie.
Engave S.A.
Aby jak najlepiej zrealizować założone zadania, ze strony SQD Alliance powołano w ramach grupy roboczej 3 specjalistów z obszarów zarządzania zdrowiem, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa pracy i zarządzania, czynnie zaangażowanych w całościowe i kompleksowe opracowanie strategii.
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT Sp. z o.o.
Pracownicy firmy wykazywali się profesjonalizmem i doskonałym przygotowaniem merytorycznym, przekazując uczestnikom szkolenia w sposób interesujący i zrozumiały podstawowe zasady bezpieczeństwa, prawidłowego użytkowania i doboru sprzętu do prac na wysokości oraz zakładania i regulowania szelek bezpieczeństwa i pozostałych elementów sprzętu.
Teksid Iron Poland Sp. z o.o.
Nietypowa forma w postaci gry planszowej sprawiła, że pracownicy byli nie tylko bardziej zaangażowani w szkolenie, ale również mogli przedyskutować zagrożenia występujące w zakładzie pracy, znaczenie właściwej komunikacji w zespole i uświadomić sobie odpowiedzialność, jaka spoczywa na osobach kierujących pracownikami w obszarze bezpieczeństwa pracy.
Śrubena Unia Sp. z o.o.
Współpracę z SQD Alliance podjęliśmy w celu zorganizowania eventu o tematyce zdrowotnej i bezpieczeństwa, którym świętowalibyśmy 750 dni bez wypadku w naszym zakładzie pracy. Oprócz tego zależało nam na dalszym zwiększaniu świadomości w zakresie bhp. Firma zorganizowała dla nas event, pomagając nam, po szczegółowej rozmowie dobrać odpowiednie aktywności w pełni odpowiadające na potrzeby pracowników Allflex. W pełni także przejęła organizację całego wydarzenia z pomocą koordynatora eventu.
Allflex Polska Sp. z o. o. Psary Małe
Współpracując już wcześniej z SQD Alliance w obszarze ergonomii, szkoleń bhp i fizjoterapii, postanowiliśmy po raz kolejny powierzyć firmie realizację warsztatów dla pracowników. Specjaliści firmy bardzo dobrze poradzili sobie zarówno z dostosowaniem programu i czasu trwania szkoleń do wymogów dofinansowań unijnych, jak i z organizacją całego wydarzenia. Zadbano także o spełnienie wymagań unijnych dotyczących kwalifikacji trenera prowadzącego warsztaty.
Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o.o.
Szkolenie było prowadzone przez wykwalifikowanych, doświadczonych ratowników medycznych i zostało przygotowane w taki sposób, by zawierało nie tylko część teoretyczną, ale przede wszystkim rozbudowaną część praktyczną i jak najlepiej przygotowało pracowników na realne sytuacje i szybką reakcję w obliczu zagrożenia. Zgodnie z naszymi wytycznymi, uwzględniało ono 3 różne stanowiska pracy oraz sytuacji, z jakimi wykonujący określone obowiązki pracownicy mogą spotkać się podczas pracy.
MAGNA Nowoczesne Technologie Produkcji S.A.
Przygotowując event, firma SQD Alliance wykazała się dużą kreatywnością i profesjonalizmem. Tematyka wydarzenia była spójna i dostosowana do potrzeb naszej firmy. Przygotowane czynności nie tylko podniosły świadomość kultury bezpieczeństwa, ale również wpłynęły korzystnie na integrację zespołu. W ramach wydarzenia odbyły się takie aktywności, jak gry decyzyjne, tory zadaniowe, instruktaże. Pozwoliły one w ciekawy, angażujący sposób przyswoić wiedzę i dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy, zdrowia układu ruchu oraz ochrony środowiska w temacie segregacji odpadów.
Mondi Simet Sp. z o.o.
Zorganizowany przez SQD Alliance kurs dostosowany został do specyfiki naszej firmy. Pracownicy, podzieleni na mniejsze grupy, mogli dokładnie przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową. Podczas specjalnie wybranych zajęć praktycznych, pracownicy mieli okazję zetknąć się z zagrożeniami, które realnie mogą pojawić się w ich miejscu pracy. Szczególnie wartościowe okazało się szkolenie z udziałem pozorantów, dotyczące urazów.
Adient Poland Sp. z o.o.

Chcesz o coś zapytać?