Fundusze Unijne
Doradztwo inżynieryjne

Zespół SQD Alliance tworzą w dużej części osoby o wykształceniu technicznym i doświadczeniu na zakładach produkcyjnych, w szczególności w zakresie jakości w przemyśle motoryzacyjnym.

Dzięki długoletniej współpracy z OEM-ami oraz dostawcami pierwszego i kolejnych rzędów, a także posiadaniu licencji VDA QMC, mamy możliwość ciągłego dokształcania i rozwijania naszych kadr. Specjalizujemy się w podwyższaniu jakości działania klienta, w poniższych obszarach.

Doradztwo inżynieryjne

Rozwój dostawców SQ&D

Inżynierowie SQD Alliance posiadający duże doświadczenie w branży produkcyjnej zapewnią doradztwo jakościowe i wsparcie inżynieryjne na etapie rozwoju dostawców SQ&D. Dla nowych uruchomień audity R@R, Vorcheck, 2TP, PPAP są częstym zadaniem naszych inżynierów.

Dodatkowo wykonujemy audity produktu lub procesów produkcyjnych u dostawców. W przypadku stwierdzonych niezgodności tworzymy plany działań, definiujemy cele jakościowe, pomagamy w weryfikacji oraz w dalszym rozwoju dostawcy.

Resident Engineering

Obecność inżynierów rezydentów na terenie zakładów swoich klientów OEM, Tier1 w branży automotive, znacznie ułatwia prowadzenie biznesu, kontakt z klientem, skraca czas reakcji oraz obniża bądź eliminuje koszty związane z potencjalnymi reklamacjami.

Posiadanie swoich rezydentów w zdecydowanym stopniu wpływa na poprawę i utrzymanie dobrych wskaźników jakościowych. Główne zadanie Resident Engineering to unikanie reklamacji. Można tego dokonać o wiele łatwiej, będąc regularnie na zakładzie klienta, znając osoby odpowiedzialne za produkt oraz komunikując z nimi otwarcie.

Klientowi również nie zależy na wystawianiu oficjalnej reklamacji, jeśli problem można rozwiązać inaczej. A można, np. podmieniając daną partię towaru, organizując samodzielnie szybką kontrolę i naprawę lub szukając wspólnie z klientem rozwiązania problemu. Nie zawsze reklamacji da się uniknąć, ale bardzo często można zminimalizować jej zasięg, a dzięki temu i koszty.

Audity procesu

Ocena funkcjonowania procesów jest bardzo ważnym elementem przyczyniającym się do sprawnego funkcjonowania firmy poprzez zapobieganie wielu problemom lub wychwytywanie nieprawidłowości zanim uwidocznią się u klientów w postaci wadliwych wyrobów, a co za tym idzie, kosztownych reklamacji.

W branży motoryzacyjnej sposób/metoda prowadzenia auditów procesu uzależniona jest od specyficznych wymagań klientów. Wielu z nich, przede wszystkim producenci niemieckich samochodów, wymaga stosowania podręcznika VDA 6.3, opisującego sposób prowadzenia auditów, wymagania względem auditorów oraz konkretne zestawienia pytań, które należy zadać podczas oceny.

SQD Alliance oferuje w tym zakresie:

Wsparcie inżynieryjne APQP, FMEA, PPAP

Braki kadrowe wykwalifikowanych specjalistów bardzo szybko wpływają na kondycję firmy. Doświadczeni inżynierowie SQD Alliance realizujący wiele projektów krótko lub długoterminowych w branży automotive w obszarach optymalizacji, nowych uruchomień, APQP, PPAP, FMEA, CP itp., mogą niemal natychmiast dołączyć do struktur klienta stając się integralną częścią zespołu. Ich doświadczenie, znajomość produktów i procesów, znacznie zoptymalizuje prowadzenie projektu i osiągnięcie celu.

Praca zgodnie z ustaleniami może być wykonywana z zakładu produkcyjnego lub częściowo – zdalnie z biura SQD Alliance, co ogranicza koszty związane z dojazdem. Możliwe są również wizyty na zakładzie dostawcy/klienta.

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing to ocena procesu pod kątem marnotrawstwa, czyli ciągu zdarzeń niegenerujących wartości dodanej do produktu a nie będących koniecznymi kosztami.
 
W praktyce zastosowanie tej koncepcji pozwala osiągnąć krótszy czas realizacji produkcji, lepszą jakość oraz dużo niższe koszty w porównaniu z tradycyjnym podejściem. Wyeliminowanie w przedsiębiorstwie działań będących marnotrawstwem to potencjalne źródło poprawy jego wyników oraz poprawy obsługi klienta.
Podejmując współpracę z nami otrzymasz kompletne informacje na temat narzędzi Lean Manufacturing używanych do redukcji kosztów produkcji, jak i funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tym samym redukcji strat w Twoim zakładzie.
 
Jak możemy pomóc Twojej firmie w obszarze Lean Manufacturing?
 • Konsultacje online lub bezpośrednia wizyta na zakładzie
 • Szkolenia stacjonarne lub online dedykowane dla Twoich pracowników, w tym szkolenia realizowane na zamówienie lub szkolenia z naszej oferty
 • Szkolenia e-learningowe
 • Kampanie edukacyjne podnoszące świadomość Twoich pracowników nt. Lean Manufacturing i korzyści z jego wdrożenia

Systemy zrządzania

Systemy zarządzania, które funkcjonują na podstawie międzynarodowych norm ISO oraz polskich norm PN-N są jednymi z najbardziej znanych i skutecznych narzędzi w zarządzaniu organizacjami.

Wdrożenie systemu zarządzania pozwala przede wszystkim zoptymalizować wewnętrzne procesy, a w konsekwencji wpływa na pozycję firmy na rynku oraz poprawę jakości obsługi klienta.

Dowiedz się więcej w jakim zakresie możemy Ci pomóc. 

Jak pracują nasi inżynierowie?

 • W pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, w zależności od potrzeb klienta.
 • Zapewniają back-up w razie nieobecności.
 • Znają metodologię rozwiązywania problemów, np. 8D, oraz poszczególne narzędzia jakościowe.
 • Posługują się komunikatywnie językiem angielskim, również technicznym.
 • Są mobilni – mogą odwiedzać zakład dostawcy lub inne zakłady klienta w razie potrzeb.

Dlaczego SQD Alliance?

 • Mamy wieloletnie doświadczenie w inżynieringu jakościowym.
 • Obsługujemy w tym zakresie OEM-ów – Opel Gliwice, FCA Tychy, Volkswagen Poznań.
 • Pracujemy zarówno dla polskich, jak i zagranicznych dostawców oraz klientów.
 • Dzięki temu, że jesteśmy jedynym w Polsce przedstawicielem VDA QMC, szkolimy naszych inżynierów z narzędzi jakościowych, auditowania czy kompetencji miękkich.

Szkolenia jakościowe

Efektywność szkoleń jakościowych jest ściśle powiązana z tym, kto je prowadzi i na czym bazuje. Specyfika branż, w których kładzie się nacisk na ciągły rozwój w zakresie  jakości, w szczególności motoryzacji, powoduje, iż osobom i organizacjom niezaangażowanym w wyzwania, z jakimi boryka się każdy zakład produkcyjny, nie udaje się przekazać wiedzy potrzebnej odbiorcom, w sposób pozwalający na dogłębne jej zrozumienie i zaimplementowanie.

SQD Alliance, będąc partnerem OEMów oraz szerokiego grona dostawców motoryzacyjnych, a także licencjobiorcą VDA QMC, ma bezpośredni dostęp do najnowszych standardów, wymagań branżowych oraz dobrych praktyk ich spełniania.

Zakres usług

Co wyróżnia nasze szkolenia?

 • Szkolenia na licencji VDA QMC zapewniają spełnienie specyficznych wymagań klientów branży motoryzacyjnej.
 • Szkolenia autorskie SQD Alliance zapewniają podnoszenie kwalifikacji pracowników branży motoryzacyjnej i innych, łączymy teorię z praktycznymi przykładami i warsztatami.
 • Studia podyplomowe we współpracy z uczelniami pozwalają kompleksowo nabyć kompetencje potrzebne w branży motoryzacyjnej.
 • Tłumaczenie przez SQD Alliance zarówno autoryzowanych publikacji IATF oraz VDA, jak i materiałów szkoleniowych na szkolenia licencyjne, pozwala zachować spójność nomenklatury i uniknąć rozbieżności merytorycznej tłumaczeń.

Nasi trenerzy

Trenerzy SQD Alliance wywodzą się z przemysłu, często nadal w nim pracują, mają więc ciągły kontakt z żywym organizmem, jakim jest jednostka produkcyjna.

Podlegają procesowi rozwoju umiejętności trenerskich Train the Trainer, zaś aby uzyskać aprobatę na prowadzenie szkoleń licencyjnych, zostają poddani tzw. kalibracji trenerów.

SQD Alliance dba o ich ciągły rozwój, wiedząc, że od nich zależy efekt szkolenia, a więc i zadowolenie naszych klientów.

Równolegle SQD Alliance tworzy coraz bardziej nowatorskie materiały szkoleniowe i udoskonala sposób prowadzenia szkoleń, aby dostosować je do potrzeb odbiorców, zmieniających się oczekiwań i możliwości nowoczesnego przekazu.

Chcesz o coś zapytać?