Zespół Team Prevent tworzą w dużej części osoby o wykształceniu technicznym i doświadczeniu na zakładach produkcyjnych, w szczególności w zakresie jakości w przemyśle motoryzacyjnym.

Dzięki długoletniej współpracy z OEM-ami oraz dostawcami pierwszego i kolejnych rzędów, a także posiadaniu licencji VDA QMC, mamy możliwość ciągłego dokształcania i rozwijania naszych kadr. Specjalizujemy się w podwyższaniu jakości działania klienta, w poniższych obszarach.

Doradztwo inżynieryjne

Rozwój dostawców SQ&D

Inżynierowie Team Prevent posiadający duże doświadczenie w branży produkcyjnej zapewnią doradztwo jakościowe i wsparcie inżynieryjne na etapie rozwoju dostawców SQ&D. Dla nowych uruchomień audity R@R, Vorcheck, 2TP, PPAP są częstym zadaniem naszych inżynierów.

Dodatkowo wykonujemy audity produktu lub procesów produkcyjnych u dostawców. W przypadku stwierdzonych niezgodności tworzymy plany działań, definiujemy cele jakościowe, pomagamy w weryfikacji oraz w dalszym rozwoju dostawcy.

Resident Engineering

Obecność inżynierów rezydentów na terenie zakładów swoich klientów OEM, Tier1 w branży automotive, znacznie ułatwia prowadzenie biznesu, kontakt z klientem, skraca czas reakcji oraz obniża bądź eliminuje koszty związane z potencjalnymi reklamacjami.

Posiadanie swoich rezydentów w zdecydowanym stopniu wpływa na poprawę i utrzymanie dobrych wskaźników jakościowych. Główne zadanie Resident Engineering to unikanie reklamacji. Można tego dokonać o wiele łatwiej, będąc regularnie na zakładzie klienta, znając osoby odpowiedzialne za produkt oraz komunikując z nimi otwarcie.

Klientowi również nie zależy na wystawianiu oficjalnej reklamacji, jeśli problem można rozwiązać inaczej. A można, np. podmieniając daną partię towaru, organizując samodzielnie szybką kontrolę i naprawę lub szukając wspólnie z klientem rozwiązania problemu. Nie zawsze reklamacji da się uniknąć, ale bardzo często można zminimalizować jej zasięg, a dzięki temu i koszty.

Audity procesu

Ocena funkcjonowania procesów jest bardzo ważnym elementem przyczyniającym się do sprawnego funkcjonowania firmy poprzez zapobieganie wielu problemom lub wychwytywanie nieprawidłowości zanim uwidocznią się u klientów w postaci wadliwych wyrobów, a co za tym idzie, kosztownych reklamacji.

W branży motoryzacyjnej sposób/metoda prowadzenia auditów procesu uzależniona jest od specyficznych wymagań klientów. Wielu z nich, przede wszystkim producenci niemieckich samochodów, wymaga stosowania podręcznika VDA 6.3, opisującego sposób prowadzenia auditów, wymagania względem auditorów oraz konkretne zestawienia pytań, które należy zadać podczas oceny.

Team Prevent oferuje w tym zakresie:

Wsparcie inżynieryjne APQP, FMEA, PPAP

Braki kadrowe wykwalifikowanych specjalistów bardzo szybko wpływają na kondycję firmy. Doświadczeni inżynierowie Team Prevent realizujący wiele projektów krótko lub długoterminowych w branży automotive w obszarach optymalizacji, nowych uruchomień, APQP, PPAP, FMEA, CP itp., mogą niemal natychmiast dołączyć do struktur klienta stając się integralną częścią zespołu. Ich doświadczenie, znajomość produktów i procesów, znacznie zoptymalizuje prowadzenie projektu i osiągnięcie celu.

Praca zgodnie z ustaleniami może być wykonywana z zakładu produkcyjnego lub częściowo – zdalnie z biura Team Prevent, co ogranicza koszty związane z dojazdem. Możliwe są również wizyty na zakładzie dostawcy/klienta.

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing to ocena procesu pod kątem marnotrawstwa, czyli ciągu zdarzeń niegenerujących wartości dodanej do produktu a nie będących koniecznymi kosztami.
 
W praktyce zastosowanie tej koncepcji pozwala osiągnąć krótszy czas realizacji produkcji, lepszą jakość oraz dużo niższe koszty w porównaniu z tradycyjnym podejściem. Wyeliminowanie w przedsiębiorstwie działań będących marnotrawstwem to potencjalne źródło poprawy jego wyników oraz poprawy obsługi klienta.
Podejmując współpracę z nami otrzymasz kompletne informacje na temat narzędzi Lean Manufacturing używanych do redukcji kosztów produkcji, jak i funkcjonowania przedsiębiorstwa, a tym samym redukcji strat w Twoim zakładzie.
 
Jak możemy pomóc Twojej firmie w obszarze Lean Manufacturing?
 • Konsultacje online lub bezpośrednia wizyta na zakładzie
 • Szkolenia stacjonarne lub online dedykowane dla Twoich pracowników, w tym szkolenia realizowane na zamówienie lub szkolenia z naszej oferty
 • Szkolenia e-learningowe
 • Kampanie edukacyjne podnoszące świadomość Twoich pracowników nt. Lean Manufacturing i korzyści z jego wdrożenia

Systemy zrządzania

Systemy zarządzania, które funkcjonują na podstawie międzynarodowych norm ISO oraz polskich norm PN-N są jednymi z najbardziej znanych i skutecznych narzędzi w zarządzaniu organizacjami.

Wdrożenie systemu zarządzania pozwala przede wszystkim zoptymalizować wewnętrzne procesy, a w konsekwencji wpływa na pozycję firmy na rynku oraz poprawę jakości obsługi klienta.

Dowiedz się więcej w jakim zakresie możemy Ci pomóc. 

Jak pracują nasi inżynierowie?

 • W pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, w zależności od potrzeb klienta.
 • Zapewniają back-up w razie nieobecności.
 • Znają metodologię rozwiązywania problemów, np. 8D, oraz poszczególne narzędzia jakościowe.
 • Posługują się komunikatywnie językiem angielskim, również technicznym.
 • Są mobilni – mogą odwiedzać zakład dostawcy lub inne zakłady klienta w razie potrzeb.

Dlaczego Team Prevent?

 • Mamy wieloletnie doświadczenie w inżynieringu jakościowym.
 • Obsługujemy w tym zakresie OEM-ów – Opel Gliwice, FCA Tychy, Volkswagen Poznań.
 • Pracujemy zarówno dla polskich, jak i zagranicznych dostawców oraz klientów.
 • Dzięki temu, że jesteśmy jedynym w Polsce przedstawicielem VDA QMC, szkolimy naszych inżynierów z narzędzi jakościowych, auditowania czy kompetencji miękkich.

Szkolenia jakościowe

Efektywność szkoleń jakościowych jest ściśle powiązana z tym, kto je prowadzi i na czym bazuje. Specyfika branż, w których kładzie się nacisk na ciągły rozwój w zakresie  jakości, w szczególności motoryzacji, powoduje, iż osobom i organizacjom niezaangażowanym w wyzwania, z jakimi boryka się każdy zakład produkcyjny, nie udaje się przekazać wiedzy potrzebnej odbiorcom, w sposób pozwalający na dogłębne jej zrozumienie i zaimplementowanie.

Team Prevent, będąc partnerem OEMów oraz szerokiego grona dostawców motoryzacyjnych, a także licencjobiorcą VDA QMC, ma bezpośredni dostęp do najnowszych standardów, wymagań branżowych oraz dobrych praktyk ich spełniania.

Zakres usług

Co wyróżnia nasze szkolenia?

 • Szkolenia na licencji VDA QMC zapewniają spełnienie specyficznych wymagań klientów branży motoryzacyjnej.
 • Szkolenia autorskie TPPL zapewniają podnoszenie kwalifikacji pracowników branży motoryzacyjnej i innych, łączymy teorię z praktycznymi przykładami i warsztatami.
 • Studia podyplomowe we współpracy z uczelniami pozwalają kompleksowo nabyć kompetencje potrzebne w branży motoryzacyjnej.
 • Tłumaczenie przez Team Prevent zarówno autoryzowanych publikacji IATF oraz VDA, jak i materiałów szkoleniowych na szkolenia licencyjne, pozwala zachować spójność nomenklatury i uniknąć rozbieżności merytorycznej tłumaczeń.

Nasi trenerzy

Trenerzy Team Prevent wywodzą się z przemysłu, często nadal w nim pracują, mają więc ciągły kontakt z żywym organizmem, jakim jest jednostka produkcyjna.

Podlegają procesowi rozwoju umiejętności trenerskich Train the Trainer, zaś aby uzyskać aprobatę na prowadzenie szkoleń licencyjnych, zostają poddani tzw. kalibracji trenerów.

Team Prevent Poland dba o ich ciągły rozwój, wiedząc, że od nich zależy efekt szkolenia, a więc i zadowolenie naszych klientów.

Równolegle Team Prevent tworzy coraz bardziej nowatorskie materiały szkoleniowe i udoskonala sposób prowadzenia szkoleń, aby dostosować je do potrzeb odbiorców, zmieniających się oczekiwań i możliwości nowoczesnego przekazu.