Bezpieczeństwo pracy - kultura bezpieczeństwa

Od kilkunastu lat czynnie uczestniczymy w budowaniu szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa w każdym przedsiębiorstwie, propagując zdrowy i bezpieczny system pracy. Pełnimy obowiązki służby bhp, wspieramy istniejące działy służby bhp, doradzamy i szkolimy.

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy naszych najlepszych specjalistów ds. bhp, specjalistów ppoż., ratowników medycznych, inżynierów, psychologów i prawników. Dzięki temu mamy pewność, że Twoje przedsiębiorstwo nie tylko dopełni wszelkich wymogów prawnych, ale także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa stanie się świadomym wyborem pracowników.  

Kultura bezpieczeństwa

Bez względu na profil działalności przedsiębiorstwa, w każdej firmie, oprócz kultury organizacyjnej, mamy do czynienia również z kulturą bezpieczeństwa. To nic innego jak zbiór wartości, zachowań, postaw i kompetencji, które mają swoje odzwierciedlenie w poczuciu odpowiedzialności każdego pracownika za sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jak kultura bezpieczeństwa wpływa na Twoją firmę?

  • Zmniejsza liczbę wypadków przy pracy
  • Zwiększa wydajność pracowników
  • Pozytywnie wpływa na wzajemne zaufanie
  • Zwiększa dochody firmy
  • Buduje wizerunek przedsiębiorstwa

Pierwszy krok

Pierwszym krokiem do poprawy stanu bhp w firmie powinno być sprawdzenie, jak wysoki jest poziom kultury bezpieczeństwa w zakładzie.​

Aby zbadać, a następnie rozwinąć poszczególne obszary kultury bezpieczeństwa w Twojej firmie, wykorzystamy takie narzędzia jak: