Fundusze Unijne
Ochrona środowiska - pomiary

Ochrona środowiska to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, której znaczenie wzrasta każdego dnia, a spełnienie obowiązków w tym zakresie dotyczy każdego przedsiębiorcy. Pozwala to wzmocnić pozycję oraz zwiększyć konkurencyjność. Dlatego oferujemy naszą pomoc w wypełnieniu wszelkich obowiązków środowiskowych. 

Inwestycja w ochronę środowiska kosztuje mniej niż jej brak. Naszym klientom udzielamy wsparcia w każdym zakresie związanym z realizacją wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska i wdrażaniem nowych rozwiązań w tym obszarze.

Pomiary i badania środowiskowe

Pomiary i badania środowiskowe odgrywają istotną rolę w wielu inwestycjach czy dokumentacjach opiniodawczych. Dzięki połączeniu wysokowykwalifikowanej kadry ze specjalistycznym sprzętem analityczno-pomiarowym oraz doświadczeniem, jesteśmy w stanie zapewnić wysoką wiarygodność otrzymywanych sprawozdań.

Jak wykonywane są pomiary?

  • Badania przeprowadza akredytowane laboratorium pomiarowe.
  • Sprawozdania z pomiarów poddawane są dodatkowej analizie, co pozwala na uniknięcie kar podczas weryfikacji przez WIOŚ.
  • Wykonywane sprawozdania przygotowywane są zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi.

Jakie pomiary i badania środowiskowe możemy wykonać?

  • Badania i pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza atmosferycznego
  • Badania i pomiary hałasu w środowisku naturalnym
  • Analizy fizyko-chemiczne ścieków przemysłowych
  • Analizy osadów ściekowych, gruntów oraz odpadów
  • Analizy fizyko-chemiczne oraz bakteriologiczne wód pitnych
  • Badania zawartości metali ciężkich w opakowaniach

Chcesz o coś zapytać?