Fundusze Unijne
Ochrona środowiska - szkolenia

Ochrona środowiska to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, której znaczenie wzrasta każdego dnia, a spełnienie obowiązków w tym zakresie dotyczy każdego przedsiębiorcy. Pozwala to wzmocnić pozycję oraz zwiększyć konkurencyjność. Dlatego oferujemy naszą pomoc w wypełnieniu wszelkich obowiązków środowiskowych. 

Inwestycja w ochronę środowiska kosztuje mniej niż jej brak. Naszym klientom udzielamy wsparcia w każdym zakresie związanym z realizacją wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska i wdrażaniem nowych rozwiązań w tym obszarze.

Szkolenia

Szkolenia z ochrony środowiska dostarczają wiedzę oraz narzędzia w zakresie poruszania się w wymaganiach środowiskowych. Dedykowane są nie tylko dla specjalistów, którzy na co dzień zajmują się tą tematyką, ale także dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą działać zgodnie z prawem polskim i unijnym, przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Udział w szkoleniach poruszających tak szeroki zakres, jakim jest ochrona środowiska, pozwala ustrzec się przed:

 • niedostosowaniem przedsiębiorstwa do nagłych zmian w przepisach,
 • niezgodnościami po kontroli organów nadzoru,
 • błędami w sprawozdawczości,
 • brakiem świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Wybierz szkolenie dla siebie

Podczas szkolenia będziesz miał możliwość:

 • zdobycia wiedzy niezbędnej do poruszania się w sferze ochrony środowiska,
 • analizy danego zagadnienia od strony praktycznej,
 • wymiany doświadczeń i kontaktu z innymi specjalistami.

Tematyka szkoleń obejmuje m.in.:

 • obowiązki i wymagania prawne,
 • gospodarkę odpadami,
 • analizę emisji gazów i pyłów,
 • naliczanie opłat oraz raportowanie do KOBIZE i PRTR,
 • obowiązki wynikające z rozporządzeń REACH i CLP,
 • efektywność energetyczną.

Co wyróżnia nasze szkolenia?

 • Szkolenia dostosowujemy do konkretnych oczekiwań i potrzeb klienta.
 • Materiały szkoleniowe opracowujemy przy uwzględnieniu specyfiki danej branży czy też przedsiębiorstwa.
 • Trenerzy prowadzący szkolenia to praktycy, którzy dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem.  
 • Program szkoleń jest elastyczny, umożliwiamy jego dopasowanie do standardów klienta. 
 • Podczas szkoleń prowadzone są praktyczne warsztaty utrwalające zdobytą wiedzę.

Nasi trenerzy

Od 2006 roku szkolimy pracowników zarówno małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Niezależnie od branży czy profilu działalności patrzymy na indywidualne oczekiwania klienta. Stąd też trenerzy, którzy prowadzą nasze szkolenia, dedykowani są konkretnym zagadnieniom, przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń, znajomości branży czy też specyficznych wymogów przedsiębiorstwa.

Chcesz o coś zapytać?