Fundusze Unijne

Szkolenia bhp dla Twoich pracowników

Szkolenia bhp są jednymi z podstawowych i wymaganych prawem szkoleń, które każdy pracownik jest obowiązany n przejść. Zarówno szkolenie wstępne bhp jak i dalsze, szkolenia okresowe są obowiązkiem wynikającym z postanowień polskiego prawa, Kodeksu pracy i pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy osoby, która nie odbyła szkolenia bhp lub jest ono nieaktualne. Oznacza to, że bez tego typu szkoleń pracownik nie może rozpocząć pracy lub też kontynuować jej na zajmowanym dotychczas stanowisku. Coraz częściej jednak firmy poszukują szkoleń, które nie tylko spełnią wymagania prawne dotyczące zakresu szkolenia, ale także będą efektywne i ciekawe dla uczestników.

Zobacz, jakie formy i nowoczesne rozwiązania wykorzystujemy w ramach naszych wstępnych i okresowych szkoleniach bhp.

Szkolenie bhp dostosowane do Twoich potrzeb

Realizując swój obowiązek dbania o bezpieczeństwo w zakładzie pracy oraz zapewnienia pracownikom odpowiedniego instruktażu ogólnego bhp oraz szkoleń okresowych, warto zdecydować się na szkolenia, które nie tylko w rzetelny sposób omawiają zasady bhp, ale również są prowadzone w ciekawy, angażujący uczestników sposób, z wykorzystaniem gier, quizów i elementów grywalizacji. Zakres i program szkolenia ustalamy przed rozpoczęciem współpracy i w oparciu o szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa ustalone z klientem. Zapoznaj się proponowanym przez nas z zakresem obligatoryjnych szkoleń wstępnych i okresowych i wybierz idealne rozwiązanie dla swojego zespołu.

Masz pytanie o szkolenia bhp?
Wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Szkolenie wstępne bhp

Niezależnie od branży czy zajmowanego stanowiska. Szkolenie wstępne jest obowiązkowe dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników w pierwszym dniu  pracy. Instruktaż ogólny bhp dostępny jest w 3 wersjach językowych:

 • polskim,
 • angielskim,
 • ukraińskim.

Szkolenie okresowe bhp

Niezależnie od branży czy zajmowanego stanowiska. Dostępne są szkolenia bhp okresowe dedykowane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych,  pracodawcom i innym osobom kierującym pracownikami, pracownikom na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, pracownikom administracyjno-biurowym, a także osobom na tak zwanych stanowiskach innych. W ofercie posiadamy zarówno szkolenia stacjonarne jak i online. Możliwe jest także łączenie form z wykorzystaniem platformy e-learningowej i szkoleń stacjonarnych dedykowanych dla konkretnej grupy docelowej. Znajdziesz u nas także szkolenia dedykowane konkretnym branżom, np. branży produkcyjnej, motoryzacyjnej, spożywczej, energetycznej, wiatrowej, budowlanej, usługowej, a także przemysłowi ciężkiemu.

Szkolenie okresowe bhp dla sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Specjalistyczne szkolenia okresowe bhp, które uwzględniają podział na budowy liniowe i budowy stacjonarne. W ramach szkoleń przygotowane zostały specjalne programy i materiały przeznaczone dla pracowników budów. Szkolenia skierowane są do pracowników robotniczych i pracowników nadzoru.

Szkolenie okresowe dla służby bhp

Różnorodność formuły zapewnia maksymalną efektywność szkolenia. Pracownicy służb bhp z racji wykonywanych zadań nie zawsze mogą sobie pozwolić na udział w kilkudniowym szkoleniu z dala od miejsca pracy. Z uwagi na różne potrzeby dotyczące miejsca i czasu szkolenia, zaprojektowaliśmy 3 rodzaje szkolenia dla służb bhp i osób wykonujących zadania służby bhp. W zależności od indywidualnych potrzeb dają one możliwość odbycia intensywnego szkolenia już w 4 dni, zarówno stacjonarnie jak i w formie online (na żywo z trenerami). Istnieje również możliwość skorzystania ze szkolenia modułowego, w którym każdy uczestnik dopasowuje program do własnych oczekiwań i możliwości czasowych, a czas szkolenia może zostać wydłużony nawet do 6 miesięcy. Szkolenie modułowe zawiera w sobie zarówno moduły obowiązkowe, jak i dodatkowe, w tym konsultacje z ekspertami, które realizowane są w zależności od preferencji – w formie online (na żywo z trenerami) lub e-learningowej na platformie SQDA.

Szkolenia doskonalące w zakresie bhp

W naszej ofercie znajdują się szkolenia doskonalące z zakresu pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, zmian w przepisach prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, a także zdrowia, radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Dzięki szkoleniom pracownicy rozwijają swoją wiedzę z wybranych dziedzin i poszerzają swoją świadomość w ww. obszarach.

Szkolenia okresowe bhp e-learning

Dla naszych klientów opracowaliśmy autorskie szkolenia e-learningowe, które nie tylko spełniają wymogi prawne, ale przede wszystkim w ciekawy sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia bhp. W czasie szkolenia bhp pracownicy są przez cały czas aktywizowani poprzez elementy interaktywne, quizy i grywalizację, a całe szkolenie realizowane jest na platformie e-elearningowej SQDA.

Jak wygląda szkolenie bhp z SQD Alliance? Sprawdź, co wyróżnia nasze szkolenia

Dla wielu firm szkolenia bhp kojarzą się z nudnym obowiązkiem, dlatego chcą zapewnić pracownikom szkolenie bhp, które zaangażuje ich i pozwoli na dłużej zapamiętać przekazywaną wiedzę. Ponadto ważne jest, aby szkolenia dostosować do konkretnych potrzeb i specyfiki zagrożeń występujących w firmie. Mając to wszystko na uwadze, a także współpracując z wieloma klientami wypracowaliśmy rozwiązania, które sprawiają, że zarówno szkolenia wstępne jak i okresowe są ciekawe, a program oraz forma szkolenia dostosowana do oczekiwań klienta.

Szkolenia dostosowujemy do konkretnych oczekiwań i potrzeb klienta

W ramach prowadzonych przez nas szkoleń klient może wybrać najdogodniejszą formę szkolenia m. in.:

 • szkolenie stacjonarne w siedzibie swojej firmy, w miejscu pracy pracownika,
 • szkolenie stacjonarne w sali zewnętrznej (hotel) – wówczas pełna organizacja i logistyka szkolenia mogą być wyłącznie po stronie SQDA,
 • szkolenie bhp online poprzez aplikację np. MS Teams lub Click Meeting.

Angażujące metody szkoleniowe

 • grywalizacja w ramach podziału na grupy,
 • wykorzystanie gry dydaktycznej bhp (autorstwa SQDA), dotyczącej np. bezpieczeństwa pracy, instruktażu stanowiskowego lub środków ochrony indywidualnej, a także symulacji, gier decyzyjnych,
 • liczne ćwiczenia angażujące uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu,
 • filmy instruktażowe,
 • case studies,
 • dyskusje,
 • ćwiczenia praktyczne z pierwszej pomocy z użyciem fantoma i AED,
 • ćwiczenia praktyczne z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • wykorzystanie gry planszowej „Ostatnia Wyprawa” – zobacz, jak realizujemy takie szkolenia

Dopasowany program szkolenia

Program szkoleń jest opracowywany we współpracy z klientem, po zidentyfikowaniu jego potrzeb i oczekiwań, w celu stworzenia indywidualnego szkolenia z dopasowaną treścią oraz materiałami edukacyjnymi. Dbamy o to, by zawartość szkolenia była spójna z realiami poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładzie klienta, dostosowana do rzeczywistych warunków pracy pracowników, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania uczestników podczas szkoleń.

Szkolenia bhp obejmujące ćwiczenia praktyczne z zakresu ppoż. i pierwszej pomocy

Organizując szkolenie z SQD Alliance, klient ma możliwość rozbudowania szkolenia o praktyczne ćwiczenia w zakresie pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzane przez specjalistów – ratownika medycznego i inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej.

Elastyczne terminy szkoleń

Każda firma ma własną specyfikę pracy, dlatego terminy i godziny szkoleń dla pracowników są dostosowywane do harmonogramu pracy w firmie naszego klienta. Pozwala to m.in. uniknąć przestojów w produkcji i zorganizować szkolenie dla pracowników w dogodnym momencie.

Szkolenia przeprowadzane przez praktyków

Trenerzy angażowani do przeprowadzenia szkoleń bhp to praktycy z wieloletnim doświadczeniem i niezbędnym warsztatem umiejętności interpersonalnych pozwalających aktywnie poprowadzić szkolenie. To szczególnie ważne w sytuacji, gdy klient potrzebuje specjalisty bhp znającego konkretną branżę i zagrożenia w niej występujące.

Dedykowane ankiety dla pracowników

Na życzenie klienta przygotowujemy ankietę dla pracowników w zakresie spostrzeżeń na temat bhp w zakładzie pracy. Dzięki temu klient może dowiedzieć się, co pracownicy sądzą na temat poziomu bezpieczeństwa w firmie, co pomaga wychwycić nieprawidłowości.

Szybki czas reakcji

Czas od zaakceptowania oferty szkoleniowej, przygotowanej przez Specjalistę SQD Alliance do realizacji szkolenia może wynieść nawet poniżej 7 dni roboczych.

Nowoczesne technologie w szkoleniach wstępnych i okresowych bhp

W SQD Alliance stawiamy na rozwój. Z uwagą śledzimy najnowsze trendy, by dostarczać naszym klientom rozwiązania oparte na nowoczesnej, skutecznej technologii, podnoszącej efektywność szkoleń. Wiemy, że aby zainteresować uczestników, szkolenia powinny być angażujące i zawierać elementy aktywizujące. Jedną z nowości wykorzystywaną przez nas m.in. podczas szkoleń dotyczących zasad bezpieczeństwa, są gogle VR.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie z użyciem gogli VR?

 • Wysoka skuteczność szkoleń – jak wynika z badań, uczestnicy szkolenia są dużo bardziej skoncentrowani podczas szkolenia z użyciem gogli VR. W efekcie przyswajają wiedzę aż 4 razy szybciej.
 • Wyższa pewność siebie – z tych samych badań wynika także, że osoby szkolące się przy użyciu gogli VR są bardziej pewne siebie w sytuacji, gdy muszą zastosować pozyskaną wiedzę w praktyce. Skraca to czas reakcji w przypadku realnej sytuacji.
 • Badanie zachowań w obliczu stresu – podczas szkolenia uczestnicy mają szansę poczuć się tak, jakby rzeczywiście brali udział w konkretnym zdarzeniu. Pozwala to przećwiczyć konkretne zachowania w chwili zdarzenia oraz sprawdzić reakcję na stres w obliczu trudnej sytuacji.
 • Wysoki poziom zaangażowania w szkolenie – szkolenie z zastosowaniem gogli VR skutecznie angażuje uczestnika, z uwagi na wyeliminowanie rozpraszaczy.

Ile kosztuje szkolenie bhp?

Koszty szkoleń bhp różnią się, w zależności od tego, czy wybrane przez klienta szkolenie prowadzone jest stacjonarnie, online w czasie rzeczywistym czy też jest to szkolenie e-learningowe, dostępne dla pracowników całodobowo na specjalnej platformie e-learningowej.

Ceny szkoleń bhp dla firm są wyceniane indywidualnie, w zależności od tego, ilu pracowników chce przeszkolić klient, jaka będzie częstotliwość szkoleń, czy będzie to np. szkolenie okresowe pracownika biurowego czy szkolenie pracowników służby bhp. Oferowane ceny uwzględniają program, który jest specjalnie dostosowywany do specyfiki zakładu klienta.

Szkolenia e-learningowe bhp z kolei to koszt od 50 zł netto za pojedynczy dostęp do szkolenia – tutaj cena uzależniona jest od liczby dostępów oraz rodzaju grupy zawodowej. W przypadku szkoleń otwartych dla służby bhp, koszt szkolenia w formie online lub modułowej wynosi 1200 zł netto, a szkolenia stacjonarnego – od 1750 zł netto.

Nasz specjalista, po rozmowie i przeanalizowaniu potrzeb organizacji, doradzi najlepszą formę szkolenia dla firmy i przygotuje dopasowaną do oczekiwań klienta propozycję współpracy.

Nasi trenerzy – szkolenie bhp przeprowadzane przez profesjonalistów

Od 2006 roku szkolimy pracowników, zarówno małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Niezależnie od branży czy profilu działalności, patrzymy na indywidualne oczekiwania klienta. Stąd też trenerzy specjaliści w dziedzinie bhp, którzy prowadzą nasze szkolenia dedykowani są konkretnym obszarom działalności, przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń, znajomości branży czy też specyficznych wymogów przedsiębiorstwa lub stanowisk pracy. Wszyscy nasi trenerzy posiadają kurs Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

Wstępne i okresowe szkolenia bhp - przydatne materiały

Nasi specjaliści przygotowali dla Ciebie artykuły dotyczące szkoleń bhp oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy. Przeczytaj i dowiedz się więcej w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.

Case studies:

Referencje:

Śrubena Unia Sp. z o.o.

Nietypowa forma w postaci gry planszowej sprawiła, że pracownicy byli nie tylko bardziej zaangażowani w szkolenie, ale również mogli przedyskutować zagrożenia występujące w zakładzie pracy, znaczenie właściwej komunikacji w zespole i uświadomić sobie odpowiedzialność, jaka spoczywa na osobach kierujących pracownikami w obszarze bezpieczeństwa pracy.

Czytaj więcej »

BP Europa SE Oddział w Polsce

SQD Alliance stosuje nowoczesne rozwiązania w zakresie szkoleń. Dla naszych pracowników robotniczych wdrożono kurs w formie interaktywnej, angażujący uczestników i pomagający efektywniej przyswajać wiedzę. Na docenienie zasługuje także ciekawa forma szkolenia, stworzonego w taki sposób, by uczestnik przechodził po kolei przez kolejne pomieszczenia stacji.

Czytaj więcej »
Siemens gamesa logo
Referencje
teksid logo
vestas
Sigit
Referencje
Referencje

Zapytaj o szczegóły

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Chcesz o coś zapytać?