Fundusze Unijne
Doradztwo inżynieryjne - systemy zarządzania

Systemy zarządzania, które funkcjonują na podstawie międzynarodowych norm ISO oraz polskich norm PN-N, są jednymi z najbardziej znanych i skutecznych narzędzi w zarządzaniu organizacjami.

Wdrożenie systemu zarządzania pozwala przede wszystkim zoptymalizować wewnętrzne procesy, a w konsekwencji wpływa na pozycję firmy na rynku oraz poprawę jakości obsługi klienta.

Systemy zarządzania

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania

 • Uprządkowanie i optymalizacja procesów w organizacji
 • Optymalizacja kosztów związanych z jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem pracy
 • Ograniczenie zagrożeń, wypadków i awarii
 • Wzrost skuteczności podejmowanych działań
 • Budowanie wizerunku świadomej firmy
 • Zwiększenie świadomości pracowników oraz motywacji do ciągłego doskonalenia organizacji

Co robimy?

Nasz zespół jest w stanie wesprzeć organizację we wdrożeniu wymagań norm poprzez:

 • audit zerowy i weryfikację stanu obecnego,
 • konsultacje,
 • szkolenia w zakresie wymagań normy,
 • szkolenia dla auditorów wewnętrznych,
 • pełnienie funkcji pełnomocnika – odpowiedzialnego za system w organizacji,
 • audity sprawdzające poziom wdrożenia przed auditem 3. strony,
 • udział w audicie certyfikującym – na życzenie klienta.

Systemy zarządzania dla Twojej firmy

System Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015

 • Logiczna kolejność działań i procesów w organizacjach
 • Spojrzenie na całokształt systemu z perspektywy skuteczności i efektywności działań
 • Optymalizacja procesów, optymalizacja kosztów
 • Dopasowanie do zmienności w kompleksowym, wymagającym i dynamicznym środowisku działania organizacji

System Zarządzania Jakością według IATF 16949:2016

 • Możliwość uzyskania prestiżowego, międzynarodowego i uznanego na świecie certyfikatu dla branży motoryzacyjnej
 • Gwarancja wysokiej jakości wyrobów i usług
 • Zwiększenie zaufania klientów
 • Podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników, zwiększenie ich zaangażowania w działania organizacji
 • Możliwość dostosowania się do wymagań branży motoryzacyjnej

System Zarządzania Energią według ISO 50001:2018

 • Podniesienie i ciągłe doskonalenie wyników efektywności energetycznej
 • Alternatywa dla obowiązku realizacji auditu energetycznego, a przez to sposób na uniknięcie dotkliwych kar
 • Poprawa ekonomiki działania organizacji na skutek systemowego zarządzania energią
 • Poprawa oddziaływania na środowisko

System Zarządzania Środowiskiem według ISO 14001:2015

 • Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji pod kątem spełniania wymagań zgodności dotyczących środowiska
 • Identyfikacja sytuacji, warunków realizacji procesów i zachowań mogących skutkować ryzykiem środowiskowym i ryzykiem biznesowym
 • Poprawa oddziaływania na środowisko
 • Integracja celów związanych z ochroną środowiska z celami biznesowymi

System Zarządzania BHP według ISO 45001:2018

 • Poprawa efektywności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Identyfikowanie sytuacji, zachowań, warunków pracy, które mogą skutkować wystąpieniem ryzyk bhp i ryzyk biznesowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji w kontekście obowiązujących przepisów dotyczących szeroko pojętych obszarów bhp
 • Zintegrowanie procesów biznesowych z bhp

System Zarządzania Zdrowiem 

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działań prozdrowotnych w przedsiębiorstwie
 • Ocena efektywności działań prozdrowotnych
 • Opracowanie polityki prozdrowotnej firmy
 • Audyty prowadzonych działań prozdrowotnych
 • Opracowywanie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań składających się na system zarządzania zdrowiem
 • Opracowanie planu komunikacji prozdrowotnej

Inne na indywidualne pytanie klienta

 • Jesteśmy w stanie wspomóc naszych klientów we wdrażaniu również innych systemów zarządzania np. AS 9100 C Norma lotnicza, ISO 13485 Wyroby medyczne, ISO/TS 22163 Branża kolejowa, ZKP 1090 i 3834 Normy techniczne, AQAP, PN-ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem, ISO 27001 Bezpieczeństwo informacji.

Chcesz o coś zapytać?