unia_31

Bezpieczeństwo pracy

Ochrona danych osobowych w praktyce funkcjonowania działów personalnych, służby bhp oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie wykonywania zadań służby bhp

3175

Lider ergonomii dla produkcji

ID 3188

Lider ergonomii w biurze

ID 3189

Zachowaj bezpieczeństwo na magazynie- szkolenie dla operatorów wózków widłowych

ID 3208

LOTO – Bezpieczeństwo utrzymania ruchu i nie tylko

ID 3209

Aspekty bezpieczeństwa maszyn starych i nowych

ID 3212

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy

ID 3214

Nowoczesne metody pracy służb BHP. Psychologiczne przyczyny wypadków w pracy

ID 3217

Obsługa urządzeń transportu bliskiego – szkolenie zakończone egzaminem UDT

ID 3219

Szkolenie aktualizujące z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego

ID 3220

Szkolenie na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych

ID 3221

Szkolenie na operatora suwnic, wciągników i wciągarek

ID 3222

Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy w aspekcie pracy zdalnej

ID 3223

Nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników w świetle nowelizacji przepisów Kodeksu pracy – obowiązki, uprawnienia i dobre praktyki

ID 3225

Zmiany w przepisach prawa: kontrola trzeźwości pracowników i rozpoznanie stanu odurzenia w środowisku pracy

ID 3227

Dyrektywa o ochronie sygnalistów w świetle zastosowania Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami i bezpieczeństwa transportu

ID 3228

Świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy

ID 3032

Autorytet specjalisty ds. bhp – jego rola w organizacji

ID 3085

Obserwacja zachowań – rozwój kultury bezpieczeństwa w firmie

ID 3161

Rozwój kultury bezpieczeństwa w firmie

ID 3162