Bezpieczeństwo pracy

Ochrona danych osobowych w praktyce funkcjonowania działów personalnych, służby bhp oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie wykonywania zadań służby bhp

3175

Lider ergonomii dla produkcji

ID 3188

Lider ergonomii w biurze

ID 3189

Zachowaj bezpieczeństwo na magazynie- szkolenie dla operatorów wózków widłowych

ID 3208

LOTO – Bezpieczeństwo utrzymania ruchu i nie tylko

ID 3209

Aspekty bezpieczeństwa maszyn starych i nowych

ID 3212

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy

ID 3214

Nowoczesne metody pracy służb BHP. Psychologiczne przyczyny wypadków w pracy

ID 3217