Fundusze Unijne

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, a w konsekwencji zapobieganie stratom oraz zabezpieczenie przed odpowiedzialnością administracyjną i karną to główne powody, dla których warto, a w określonych prawem sytuacjach należy, wdrożyć działania i spełnić obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wiele firm, decydując się na samodzielne spełnienie wymogów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bardzo często trafia na przeszkody, które bez doświadczonych specjalistów mogą być sporym wyzwaniem. Tymczasem ochrona ppoż. w firmie jest podstawą, ma bowiem na celu ochronę życia i zdrowia pracowników, a także mienia firmy. Wyboru odpowiednich szkoleń i systemów przeciwpożarowych, właściwego oznaczenia dróg ewakuacyjnych, sporządzenia rzetelnej dokumentacji oraz przeprowadzenia audytu nie należy zatem pozostawiać przypadkowi. Dlatego realizując te działania w firmie należy rozważyć, które z nich przeprowadzić samodzielnie, a gdzie dobrym rozwiązaniem będzie powierzenie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową zewnętrznym specjalistom z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Jakie działania możemy podjąć w sprawie ochrony przeciwpożarowej w firmie?

Dzięki zaangażowaniu naszych specjalistów, inspektorów ochrony przeciwpożarowej, pomagamy naszym klientom między innymi w:

 • przeprowadzaniu audytów ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa budynków,
 • opracowywaniu specjalistycznej dokumentacji przeciwpożarowej,
 • szkoleniach dla pracowników, w tym praktycznych warsztatów z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • przygotowaniu budynków do działań ratowniczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • wdrażaniu w codziennej pracy zasad przestrzegania oraz dokumentowania prac pożarowo-niebezpiecznych.

Audyt ppoż. to prosty sposób na to, by upewnić się, że firma dopełniła wszystkich działań, wymaganych przez przepisy ochrony przeciwpożarowej na rzeczy ochrony budynku przed pożarem. Pozwala na wychwycenie wszystkich nieprawidłowości, dzięki czemu umożliwia ich późniejszą poprawę i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i mieniu firmy. Podczas audytu można sprawdzić, czy w firmie znajdują się wymagane urządzenia przeciwpożarowe i są przestrzegane przeciwpożarowe wymagania dla budynków, a także czy dokumentacja i procedury postępowania na wypadek zagrożenia są przygotowane we właściwy sposób. Audyt poświęcony ochronie przeciwpożarowej wskazuje również, czy firma zadbała o odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacji oraz właściwy poziom świadomości pracowników odnośnie zasad obowiązujących podczas ewakuacji.

Dla kogo?

Jeżeli klient nie ma możliwości na samodzielne zajęcie się obszarem ochrony przeciwpożarowej na odpowiednim poziomie w swojej firmie lub po prostu chce się upewnić, że niczego w tej kwestii nie przeoczył, audyt ppoż. wykonany przez firmę zewnętrzną jest dobrym rozwiązaniem. Tym bardziej, że niedopilnowanie obowiązków związanych z ochroną ppoż. jest zagrożone istotnymi ryzykami dla prowadzonego biznesu oraz wysokim poziomem potencjalnej odpowiedzialności.

Sposób realizacji: Audyt ppoż. zwykle jest realizowany przez jednego specjalistę. To, ile czasu trwa audyt zależy od rozmiaru firmy oraz potencjalnych ryzyk, które występują w zakładzie pracy.

Jednym z obowiązków właściciela budynku, zarządcy lub użytkownika budynku, jest sporządzenie wymaganej dokumentacji ppoż. Wśród dokumentacji, która może być wymagana, znajduje się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz ocena zagrożenia wybuchem czy dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Specjaliści SQD Alliance wspierają firmy, dbając o to, by dokumentacja była przygotowana zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Dla kogo?

Usługa opracowania dokumentacji ppoż. przez Specjalistę SQD Alliance jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które są zobligowane do jej sporządzenia na mocy przepisów polskiego prawa i chcą zyskać pewność, że wymagana dokumentacja zostanie opracowana rzetelnie i z dbałością o szczegóły. W przypadku instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, powierzenie jej sporządzenia osobie o kwalifikacjach co najmniej inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej jest wymagana prawnie.

Oprócz dbania o odpowiednie zabezpieczenie budynku, drogi ewakuacyjne, urządzenia przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy i dokumentację ppoż., ochrona przeciwpożarowa polega w równej mierze na zapewnieniu pracownikom niezbędnej świadomości i szkoleń. Jako SQD Alliance dbamy o to, by opracowane przez nas szkolenia nie tylko zawierały niezbędną wiedzę, ale także były dostosowane do potrzeb klienta i zagrożeń pożarowych z jakimi pracownicy najczęściej spotykają się w miejscu pracy. Oferujemy zarówno szkolenia teoretyczne, przypominające najważniejsze zasady ochrony przeciwpożarowej, jak również szeroki zakres ćwiczeń praktycznych, wśród których znajdują się:

 • ćwiczenia z gaszenia pożarów przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • ewakuacja i zachowanie się podczas pożaru, organizacja próbnej ewakuacji wraz z protokołem z ewakuacji, symulacja przestrzeni zadymionych i ewakuacja poszkodowanych – manekinów i pozorantów.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku osób poszkodowanych w pożarze.

 

Dla kogo?

Szkolenia ppoż. są odpowiednie dla pracowników wszystkich branż. Na życzenie klienta, szkolenie dostosowywane jest do specyfiki pracy w zakładzie pracy.

Sposób realizacji: Szkolenie prowadzą osoby aktywne w zawodzie – wykwalifikowani inspektorzy ochrony ppoż. lub strażacy. W przypadku szkoleń ppoż. posiadamy gotowe pakiety dla firm, różniące się zakresem szkolenia, wielkością grupy oraz liczbą szkoleń realizowanych przez firmy. W zależności od potrzeb firmy, pakiet szkoleniowy może zawierać wyłącznie teorię albo teorię połączoną z ćwiczeniami praktycznymi. Możemy także zorganizować szkolenie u klienta, albo w innej, zaproponowanej przez nas lokalizacji.

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy – od czego zaczynamy współpracę?

Każda firma jest inna i ma własne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, miejscowych zagrożeń, szkoleń dla pracowników. Dlatego zaczynając współpracę, staramy się podczas rozmowy jak najwięcej dowiedzieć o wymaganiach i trudnościach klienta, by pomóc mu dopasować działania z zakresu ppoż. do indywidualnej specyfiki pracy w firmie oraz bieżących potrzeb. Dopasowujemy również specjalistę, który ma doświadczenie w danej branży i najlepiej odpowie na potrzeby klienta. To wszystko sprawia, że planowane działania w ramach ochrony przeciwpożarowej są przemyślane i realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy.

Szukasz rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w firmie?
Wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Korzyści wynikające z podjęcia współpracy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

O pomoc w zadbaniu o wszystkie niezbędne aspekty dotyczące ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy warto zwrócić się do doświadczonych specjalistów. Zlecając tak ważne zadanie ekspertom SQD Alliance klient ma pewność, że każda kwestia dotycząca ochrony przeciwpożarowej w firmie zostanie dokładnie sprawdzona pod kątem przepisów przeciwpożarowych, a szkolenia przeprowadzą kompetentni trenerzy – praktycy.

Zalety jakie płyną z oferowanych przez nas usług to w szczególności:

 • Określenie stopnia spełnienia obowiązujących wymogów z zakresu ppoż. w firmie i pomoc w dostosowaniu ochrony ppoż. w firmie do przepisów obowiązującego prawa i wymagań ubezpieczyciela.
 • Konsultacje i wsparcie w zakresie wdrażania działań prowadzących do usunięcia niezgodności ppoż.
 • Zadbanie o właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku firmy.
 • Podniesienie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa ppoż.
 • Uniknięcie strat materialnych, kar za nieprzestrzeganie przepisów ppoż. oraz sytuacji, w której ubezpieczyciel nie wypłaci firmie odszkodowania za straty powstałe w wyniku pożaru z uwagi na niedostosowanie ochrony przeciwpożarowej do wymagań.

Szkolenia ppoż., audyty, zabezpieczenia przeciwpożarowe w firmie – ile to kosztuje?

W zależności od tego, czy klient chce skupić się na jednym czy kilku aspektach ochrony przeciwpożarowej w firmie, zmienia się cena usługi. Wszystko zależy bowiem od tego, jakie działania będziemy prowadzić, jak duży jest zakład pracy, ilu pracuje w nim pracowników oraz jaki jest profil procesu generujący ryzyko pożaru. Każdą usługę staramy się dostosować optymalnie do potrzeb klienta, przez co każdorazowo wyceniamy je indywidualnie.

W przypadku szkoleń, ceny wahają się w zależności od tego, czy jest to szkolenie przeprowadzane stacjonarnie, czy też wybór klienta padł na kurs e-learningowy, ilu pracowników będziemy szkolić i jaki będzie zakres szkolenia, czy będzie zawierało ćwiczenia, próbną ewakuację lub dodatkowe moduły.

Nasz specjalista, po rozmowie i przeanalizowaniu potrzeb organizacji, doradzi najlepsze opcje dla firmy i przygotuje dopasowaną do oczekiwań klienta propozycję współpracy.

Ochrona ppoż. w miejscu pracy – przydatne materiały

Nasi specjaliści przygotowali artykuły dotyczące tego, jak zadbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy, jakie środki ochrony zastosować i w jaki sposób zapewnić firmie spełnianie prawnych wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Case studies:

Szkolenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej i bhp:

Referencje:

Global Wind Service Poland Spółka z o. o.

Decydując się na zlecenie SQD Alliance przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami bhp, ppoż. i ochrony środowiska poinformowaliśmy, że zależy nam na bardzo szybkim terminie realizacji. Nie stanowiło to problemu dla specjalistów firmy. Ofertę otrzymaliśmy następnego dnia roboczego, natomiast już po dwóch tygodniach został w dwóch naszych lokalizacjach i trzech jednostkach organizacyjnych przeprowadzony rzetelny, dokładny audyt.

Czytaj więcej »

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Firma SQD Alliance Sp. z o.o. zrealizowała w 2021 roku dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. cykl szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz usuwania skutków wycieków substancji niebezpiecznych. Firma przygotowała kursy, które tematycznie uwzględniały specyfikę warunków pracy Spółki, uwzględniając potencjalne zagrożenia w różnych miejscach pracy oraz rozproszoną jej strukturę.

Czytaj więcej »

Gestamp Polska Sp. z o. o.

Program szkoleń został dostosowany do naszych potrzeb. Zawierał elementy budujące praktyczne umiejętności, takie jak m.in. analiza zdarzeń, ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy oraz gaszenia pożarów. Na uwagę zasługuje wysoki poziom wiedzy trenerów, ich kompetencje, a także umiejętność aktywnego prowadzenia szkoleń grupowych z użyciem elementów grywalizacji.

Czytaj więcej »
hutchinson
Referencje
adient logo
logo Hochtief
Referencje
Magna
Referencje

Zapytaj o szczegóły

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

Check Icon

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Wiadomość wysłana poprawnie

Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik SQD Alliance

Chcesz o coś zapytać?