Fundusze Unijne
Ochrona środowiska - opracowywanie wniosków

Ochrona środowiska to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, której znaczenie wzrasta każdego dnia, a spełnienie obowiązków w tym zakresie dotyczy każdego przedsiębiorcy. Pozwala to wzmocnić pozycję oraz zwiększyć konkurencyjność. Dlatego oferujemy naszą pomoc w wypełnieniu wszelkich obowiązków środowiskowych. 

Inwestycja w ochronę środowiska kosztuje mniej niż jej brak. Naszym klientom udzielamy wsparcia w każdym zakresie związanym z realizacją wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska i wdrażaniem nowych rozwiązań w tym obszarze.

Sprawozdawczość środowiskowa

Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że ciąży na nich obowiązek opłat za środowisko. Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią swoich obowiązków podlegają karze grzywny sięgającej nawet kilkuset tysięcy złotych. Aby tego uniknąć ważne jest, żeby wszystkie obowiązki sprawozdawcze wykonywane były rzetelnie, zgodnie z prawem ochrony środowiska oraz z zachowaniem odpowiednich terminów.

Dużym ułatwieniem w dopełnieniu wszystkich wymogów prawnych związanych ze sprawozdawczością środowiskową jest dedykowany harmonogram, który pozwoli zaplanować odpowiednio pracę oraz nie zapomnieć o najważniejszych terminach.

Z jakimi problemami zmagają się przedsiębiorcy?

 • Nieznajomość prawa, a tym samym brak świadomości co do wykonania sprawozdań i raportów.
 • Błędne dane wyjściowe do sprawozdań, które skutkują wysokimi karami oraz utraconym czasem na ich uzupełnienie.
 • Brak sprawozdań i raportów uniemożliwia uzyskanie środków z funduszy na rozwój przedsiębiorstwa.

Jakie sprawozdania przygotujemy Twojej firmie?

 • Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska
 • Raport o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, wprowadzany do systemu KOBIZE
 • Sprawozdanie PRTR
 • Sporządzenie bilansu LZO
 • Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, klasyfikacji odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 • Karty przekazania i Karty ewidencji odpadów
 • Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
 • Sprawozdania GUS
 • BDO

Wsparcie w zakresie przepisów dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i niektórych gazów cieplarnianych

 • Prowadzenie rejestru CRO i nadzór nad serwisem w zakresie przepisów dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

Wsparcie w zakresie gospodarki opakowaniami

 • Prowadzenie ewidencji opakowań
 • Opłata produktowa
 • Koordynacja współpracy z organizacją odzysku/izbą gospodarczą
 • VerpackG

Pomoc w sferze gospodarki zużytym sprzętem elektrycznymi elektronicznym ZSEIE

 • Prowadzenie ewidencji
 • Współpraca z organizacją odzysku
 • Sporządzanie sprawozdań kwartalnych

Spełnienie wymagań dotyczących zużytych baterii i akumulatorów

 • Prowadzenie ewidencji
 • Współpraca z organizacją odzysku
 • Sporządzanie sprawozdań kwartalnych

Co zyskasz zlecając nam wykonanie sprawozdań środowiskowych?

 • Rzetelnie wykonane sprawozdania, w wymaganym terminie.
 • Gwarancję dopełnienia obowiązków sprawozdawczych określonych prawem.
 • Sprawozdania wykonane na aktualnych wzorach sprawozdań określonych rozporządzeniami.
 • Oszczędność czasu na sporządzanie sprawozdań.
 • Unikniesz kar za nierzetelnie wykonane sprawozdania i raporty.

Chcesz o coś zapytać?