Ładowanie Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

Styczeń 2021

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby – szkolenie online (ID 3028)

19 stycznia 08:00 - 22 stycznia 15:30
950 PLN netto

Pełnienie obowiązków służby bhp wiąże się z okresowym szkoleniem nie rzadziej niż raz na 5 lat. Takiemu obowiązkowi szkolenia podlegają również nowo zatrudnione osoby na stanowiskach służb bhp, które powinny je odbyć do 12 miesięcy od czasu objęcia stanowiska. Szkolenie prowadzone jest na podstawie szczegółowego programu, którego tematyka odpowiada wymaganiom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Szkolenie online prowadzone jest w formie seminarium – wideokonferencja przez aplikację Microsoft Teams, dzięki której mają…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny (ID 315)

25 stycznia 09:00 - 28 stycznia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
4.280 PLN netto

Opis szkolenia Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. Grupa docelowa Personel zajmujący się zarządzaniem jakością, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów we własnej organizacji (wewnętrznie) lub w łańcuchu dostaw (zewnętrznie). Kurs ten dedykuje się również auditorom pracującym jako dostawcy usług.…

Dowiedz się więcej »

Auditor procesu VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem (ID 321)

25 stycznia 09:00 - 29 stycznia 16:00
Pszczyna Pszczyna, Polska
4.650 PLN netto

Opis szkolenia Ten kurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje jako certyfikowany auditor procesu VDA 6.3 w jak najkrótszym czasie. Wykorzystując podejście procesowe oraz obowiązujące wymagania klienta, to szkolenie skupia się na wiedzy dotyczącej podstaw, niezbędnych do uzyskania kwalifikacji jako auditor procesu wg VDA 6.3. Wstęp do procesu auditowania zawiera informacje dotyczące ogólnych wymagań, metod, zasad, systemu oceniania oraz analizy ryzyka. Ponadto wyjaśniony jest kwestionariusz dotyczący poszczególnych elementów procesu. Grupa docelowa Personel zajmujący się zarządzaniem jakością, którego zadaniem jest przeprowadzanie auditów procesów…

Dowiedz się więcej »

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy – MODUŁ IV: Pierwsza pomoc w stanach nagłych u dzieci i dorosłych

26 stycznia 09:00 - 11:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
34,99 PLN netto + VAT

Opis szkolenia Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w formie online zapewnia zdobycie niezbędnej i kompleksowej wiedzy oraz gwarantuje szybkie i bezpieczne zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz uzyskanie certyfikatu. Ukończone szkolenie z pierwszej pomocy powinna bez wątpienia posiadać każda osoba. Obecnie, w okresie pandemii, umiejętności te są szczególnie ważne. Podczas szkolenia uwzględnione zostaną również aktualne wytyczne w zakresie pierwszej pomocy dot. COVID-19. Szkolenie online podzielone zostało na 4 odrębne moduły, a udział we wszystkich gwarantuje uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie…

Dowiedz się więcej »

Bezpłatny webinar: Kiedy targają nami emocje – jak radzić sobie ze stresem?

28 stycznia 15:00 - 18:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
Bezpłatny

W skali światowej więcej niedyspozycji zdrowotnych jest skutkiem chorób psychicznych, niż fizycznych. W Europie, około połowa pracowników czuje się psychicznie obciążona pracą, co z kolei prowadzi do powstania napięcia psychicznego. Pandemia COVID-19 tylko pogłębiła ten problem. Światowa Organizacja Zdrowia określa stres jako jedno z największych niebezpieczeństw XXI wieku. Webinar porusza problemy związane z radzeniem sobie ze stresem, które w dobie pandemii szczególnie dotykają wiele osób i odpowie na pytanie jak radzić sobie ze smutkiem i lękiem. Dowiesz się, jak reagować na…

Dowiedz się więcej »

COVID-19 w Twoim zakładzie pracy – wyzwanie epidemiologiczne i prawne (ID 3172) – online

29 stycznia 09:00 - 15:30
350 PLN netto

Szkolenie dedykowane jest pracodawcom, osobom odpowiedzialnym za procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego w firmach, pracownikom ds. BHP i pracownikom działów HR. Zawartość Szkolenie porusza problematykę prawną oraz epidemiologiczną. Omawiane aspekty prawne związane będą między innymi z: podstawami prawnymi poddania pracownika kwarantannie, obowiązkiem powiadomienia pracodawcy i skutkami niewywiązania się pracownika z tego obowiązku, możliwościami wykonywania pracy zdalnej przez pracownika poddanego kwarantannie, kwarantanną a prawem do wynagrodzenia. Zagadnienia części epidemiologicznej: ocena ryzyka epidemiologicznego z uwzględnieniem szczepień przeciwko COVID-19 ryzyko psychospołeczne - lekceważone skutki epidemii epidemia jako wyzwanie dla pracodawcy,…

Dowiedz się więcej »

Luty 2021

Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR) (ID 503 ) – szkolenie online

1 lutego 09:00 - 2 lutego 16:00
1.880 PLN netto

Opis szkolenia Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania ogółu społeczeństwa dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań. Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu, konieczne jest uzyskanie wyczerpujących informacji i kwalifikacji. To właśnie…

Dowiedz się więcej »

Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu (PSCR) (ID 503 )

1 lutego 09:00 - 2 lutego 16:00
Biuro SQD Alliance w Bielanach Wrocławskich, Nektarowa 3
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040
1.980 PLN netto

Opis szkolenia Każda organizacja w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich wyrobów. W tym celu w odpowiednich krajach i regionach należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych dotyczących integralności wyrobu, a ponadto należy spełnić uzasadnione oczekiwania ogółu społeczeństwa dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku, gdy produkty są „niebezpieczne” na rynku lub których zgodność z wymaganiami prawnymi jest wątpliwa, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań. Aby być świadomym i zrozumieć żądania skierowane do przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu, konieczne jest uzyskanie wyczerpujących informacji i kwalifikacji. To właśnie…

Dowiedz się więcej »

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy – MODUŁ I: Podstawowe zagadnienia i RKO

2 lutego 09:00 - 11:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
34,99 PLN netto + VAT

Opis szkolenia Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w formie online zapewnia zdobycie niezbędnej i kompleksowej wiedzy oraz gwarantuje szybkie i bezpieczne zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz uzyskanie certyfikatu. Ukończone szkolenie z pierwszej pomocy powinna bez wątpienia posiadać każda osoba. Obecnie, w okresie pandemii, umiejętności te są szczególnie ważne. Podczas szkolenia uwzględnione zostaną również aktualne wytyczne w zakresie pierwszej pomocy dot. COVID-19. Szkolenie online podzielone zostało na 4 odrębne moduły, a udział we wszystkich gwarantuje uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie…

Dowiedz się więcej »

Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu (ID 417)

3 lutego 09:00 - 4 lutego 16:00
Biuro SQD Alliance w Bielanach Wrocławskich, Nektarowa 3
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040
1.980 PLN netto

8 czerwca 09:00 - 9 czerwca 16:00
1.980 PLN netto

Dowiedz się więcej »