Aspekty bezpieczeństwa maszyn starych i nowych

ID 3212

Czas trwania: 6 godzin

Opis szkolenia

Każdy proces produkcyjny niezależnie od branży bazuje na pracy przy maszynach, ich obsłudze jak również konserwacji. Niewątpliwie brak znajomości podstawowych wymagań maszyny często prowadzi do wypadków przy pracy. Przy odpowiedniej wiedzy każdy z pracowników będzie mógł wykonywać swoje obowiązki z jak najniższym czynnikiem wypadkowym.

Szkolenie prowadzone jest przez Specjalistę ds. BHP.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób pracujących przy różnego rodzaju maszynach,
 jak również osób pracujących w dziale utrzymaniu ruchu.

Zawartość

 • Wymagania minimalne oraz zasadnicze
 • Obowiązki operatorów maszyn
 • Istotna modyfikacja maszyna a nowa Deklaracja WE
 • Wymagana dokumentacja (instrukcje, schematy, itp.),
 • Przykłady elementów bezpieczeństwa oraz wypadków przy maszynach
 • Produkcja maszyn do użytku własnego (tzw. „samoróbka”).
 • Odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu bezpiecznych maszyn – nadzór rynku.
 • Odpowiedzialność oraz obowiązki konstruktora.

 

Efekty kształcenia

 • Znajomość podstawowych wymagań maszyny
 • Znajomość wymaganej dokumentacji
 • Umiejętność przeróbki maszyny do własnego użytku

 

Szkolenia powiązane

 • Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb bhp
  i osób wykonujących zadania tej służby (ID 3028)
 • Zachowaj bezpieczeństwo na magazynie- szkolenie dla operatorów wózków
  widłowych (ID 3208)
 • LOTO – Bezpieczeństwo utrzymania ruchu i nie tylko (ID 3209)