Fundusze Unijne

Zarządzanie zdrowiem

Pierwsza pomoc

ID 3215

Stres i wypalenie zawodowe

ID 3218

Wypalenie zawodowe jako skutek stresogenności pracy

ID 3224

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym w miejscu pracy – zmiany w przepisach prawa

ID 3229

Skin Beauty – etapy świadomej pielęgnacji

ID 3230

Sekret młodości – poznaj żywność o działaniu anty-aging

ID 3231

Warsztat samobadania piersi pn. „Bądź różowa”

ID 3232

Warsztaty jogi

ID 3233

Przepis na kobiecy stres

ID 3234

Kobiece zarządzanie w męskim świecie

ID 3235

Prawne aspekty wykonywania zawodu ratownika medycznego i pielęgniarki systemu

ID 3240

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci

ID 3239

Farmakoterapia w ratownictwie medycznym

ID 3238

Elektrokardiografia w ratownictwie medycznym

ID 3237