Fundusze Unijne

Graniczny podatek węglowy CBAM – wsparcie i konsultacje dla importerów

Od 1 października 2023 roku zaczął obowiązywać CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) czyli mechanizm dostosowania cen na granicach Unii Europejskiej z uwzględnieniem emisji CO2. Celem mechanizmu CBAM jest m.in. zapobieganie „ucieczce” emisji CO2 poza Unię Europejską. Wprowadzany podatek węglowy ma zagwarantować wyrównywanie kosztów związanych z emisją CO2 dla towarów importowanych z krajów trzecich i towarów produkowanych na terenie Unii Europejskiej, które są objęte systemem handlu uprawieniami do emisji (EU ETS).

Jakie ma to konsekwencje dla firm i w jaki sposób zmieni obowiązki przedsiębiorców? Rozporządzenie ustanawiające CBAM oraz rozporządzenie wykonawcze dla okresu przejściowego nakładają na importerów wybranych towarów spoza Unii Europejskiej obowiązek  składania kwartalnych sprawozdań CBAM. Z uwagi na fakt, że jest to nowy obowiązek dla wielu firm, przedsiębiorcy poszukują pomocy ekspertów w zakresie rozumienia przepisów CBAM i przygotowania odpowiednich danych do sprawozdań. Najlepszym wyjściem są konsultacje z ekspertem, który wyjaśni m.in. na czym polega i jak będzie działał CBAM w kolejnych latach oraz w jaki sposób pozyskać odpowiednie dane i następnie zaraportować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Graniczny podatek węglowy – nowe obowiązki dla importera

Wdrażanie mechanizmu CBAM będzie odbywało się stopniowo. Początkowo CBAM obejmie importerów do UE wybranych kategorii produktów, które zostały uznane za najbardziej emisyjne i podatne na ryzyko ucieczki emisji tj.:

 • żeliwo i stal,
 • aluminium,
 • cement,
 • nawozy,
 • energia elektryczna,
 • wodór.

Do 31 grudnia 2025 r. w okresie przejściowym importerzy będą zobowiązani do składania kwartalnych sprawozdań, a od 1 stycznia 2026 r. w okresie właściwym importerzy będą musieli składać roczne deklaracje oraz dokonywać zakupów i umarzania certyfikatów CBAM.

Sprawozdania CBAM

Przed jakimi wyzwaniami stoją polscy przedsiębiorcy w obliczu Rozporządzenia CBAM? Czego konkretnie będzie wymagało od nich dostosowanie się nowych regulacji? Przede wszystkim w okresie przejściowym importer będzie musiał zebrać dane i następnie zaraportować je co kwartał za pośrednictwem unijnego portalu tzw. rejestru przejściowego CBAM. Konieczne zatem będzie zidentyfikowanie towarów objętych CBAM, a także współpraca z dostawcami spoza Unii w celu zbierania informacji m.in. o emisjach wbudowanych w importowane towary, które należy zawrzeć w sprawozdaniu CBAM. Ponadto w późniejszym czasie tj. po 31 grudnia 2024 roku importer będzie musiał zawnioskować o nadanie statusu upoważnionego zgłaszającego CBAM, który będzie niezbędny, aby od 2026 roku móc importować towary na teren UE.

Wdrożenie CBAM w organizacji – w czym możemy pomóc?

Wprowadzone przepisy rozporządzenia CBAM często pozostają niejasne dla wielu przedsiębiorców. Aby uniknąć konsekwencji związanych z niepoprawnym raportowaniem, warto zdecydować się na skorzystanie ze wsparcia i konsultacji firmy zewnętrznej. Jak możemy pomóc przedsiębiorstwom w realizacji obowiązków związanych z CBAM?

 • Analiza sytuacji i identyfikacja obszarów, w których importer realnie wymagać będzie wsparcia.
 • Pomoc w zbieraniu i weryfikowaniu danych niezbędnych do złożenia kwartalnych sprawozdań​. Nasi specjaliści pomogą także w przygotowaniu obowiązkowych kwartalnych sprawozdań CBAM poprzez Rejestr Przejściowy CBAM, a także w składaniu ewentualnych korekt.
 • Przeanalizowanie importowanych produktów oraz ocenę ich pod kątem spełnienia warunków do kwalifikacji pod obowiązki raportowania CBAM.
 • Wsparcie w zakresie komunikacji z dostawcami, ich definiowanie i klasyfikacja.
 • Przygotowanie firmy do samodzielnego raportowania CBAM – coaching i przeszkolenie pracowników w oparciu o learning by doing czyli nabywanie praktycznych umiejętności poprzez wykonywanie zadań pod okiem ekspertów.

Dlaczego warto zdecydować się na współpracę ze specjalistą w sprawie mechanizmu CBAM?

Z uwagi na to, że CBAM to nowy mechanizm, niezmiernie ważne jest nawiązanie współpracy z firmą zewnętrzną, która oferuje kompleksowe wsparcie ​w tym zakresie. Takie podejście gwarantuje zminimalizowanie ryzyka ​oraz wykorzystanie szans biznesowych. Jakie są główne korzyści współpracy z doświadczonym specjalistą w obszarze granicznego podatku węglowego?

 • Zgodność prawna z Rozporządzeniami CBAM – współpraca z ekspertem w zakresie CBAM pozwala upewnić się, że realizowane w firmie działania są zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Zachowane są terminy złożenia sprawozdań i są one przygotowane poprawnie.
 • Optymalizacja kosztów CBAM – prawidłowa klasyfikacja importowanych produktów zgodnie z odpowiednimi kodami celnymi, pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów podatku węglowego.
 • Doradztwo wykwalifikowanej kadry – dostęp do wykwalifikowanych specjalistów ​w obszarze CBAM oraz tematyki ochrony środowiska, ESG i śladu węglowego. Doświadczony ekspert pomoże zrozumieć najważniejsze aspekty CBAM, co jest istotne dla uniknięcia kar oraz nadmiernych opłat.
 • Pomoc w opracowaniu długofalowej strategii – konsultacje pomogą w opracowaniu długoterminowej strategii dla firmy, uwzględniającej CBAM. To pozwoli na łatwiejsze dostosowanie się do zmian oraz znalezienie sposób na zminimalizowanie kosztów dla firmy.
 • Minimalizowanie kosztów – współpraca ze specjalistą daje pewność, że dane przekazane przez dostawców nie wzbudzą zastrzeżeń, co pozwali na zminimalizowanie potencjalnego ryzyka kar finansowych.
Masz pytanie o sprawozadnie CBAM?
Wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Rozwiązania dotyczące CBAM – od czego rozpoczynamy współpracę?

Rozpoczynając współpracę w zakresie CBAM chcemy przede wszystkim jak najlepiej poznać specyfikę danej firmy oraz to w jakim zakresie bazuje ona na imporcie produktów z krajów trzecich. Podczas rozmowy z klientem ważne są dla nas oczekiwania organizacji, a także aktualny poziom wiedzy na temat CBAM i zrealizowane dotychczas działania w tym zakresie. Przeanalizujemy sytuację klienta i zidentyfikujemy obszary, w których będzie on rzeczywiście potrzebował wsparcia. W ramach wspólnych działań przygotujemy plan działania, który pomoże określić etapy wdrażania CBAM w firmie, a także zminimalizować ryzyko związane ​z niedopełnieniem obowiązków wynikających z CBAM​.

Po wstępnych konsultacjach i ustaleniu zakresu współpracy nasi klienci otrzymują szkolenie online CBAM, podczas którego wszystkie osoby zaangażowane w firmie klienta w proces związany z granicznym podatkiem węglowym będą mogły wyrównać swój poziom wiedzy i zapoznać się z podstawowymi założeniami tego mechanizmu.

Współpraca w zakresie granicznego podatku węglowego CBAM – ile to kosztuje?

Każda organizacja wymaga indywidualnego podejścia do kwestii granicznego podatku węglowego CBAM. Zakres wsparcia dla danej firmy jest wobec tego dopasowywany w ścisłej zależności od tego, które aspekty wymagają pomocy specjalistów zewnętrznych – od tego, czy konieczne jest pełne wdrożenie CBAM z udziałem wsparcia specjalisty, czy też uwagi wymagają jedynie wybrane obszary, jak pomoc przy opracowaniu i składaniu raportu CBAM.

Przy indywidualnym dopasowaniu zakresu usługi, jej wycena również dostosowana będzie do konkretnej sytuacji. Na początkowym etapie rozmów o ewentualnej współpracy, klient otrzymuje ogólną ścieżkę wraz z cennikiem kompleksowego podejścia w zakresie wdrożenia i raportowania CBAM, na tej podstawie może ocenić wspólnie z konsultantem jaki budżet będzie potrzebny na poszczególnych etapach. Jednak pełna wycena usługi możliwa jest dopiero po zbadaniu zakresu potrzebnego wsparcia w organizacji. Koszty pojedynczych, podstawowych konsultacji w zakresie nowych obowiązków dotyczących CBAM rozpoczynają się od 250 zł/h.

Podatek węglowy i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w organizacjach – dowiedz się więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ograniczania emisji dwutlenku węgla, śladu węglowego i zrównoważonego rozwoju w organizacji? Interesuje Cię tematyka sprawozdawczości środowiskowej czy systemów zarządzania środowiskiem w firmie? Nasi specjaliści przygotowali dla Ciebie eksperckie artykuły.

Referencje:

Global Wind Service Poland Spółka z o. o.

Decydując się na zlecenie SQD Alliance przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami bhp, ppoż. i ochrony środowiska poinformowaliśmy, że zależy nam na bardzo szybkim terminie realizacji. Nie stanowiło to problemu dla specjalistów firmy. Ofertę otrzymaliśmy następnego dnia roboczego, natomiast już po dwóch tygodniach został w dwóch naszych lokalizacjach i trzech jednostkach organizacyjnych przeprowadzony rzetelny, dokładny audyt.

Czytaj więcej »

Winkelmann

Profesjonalnie zrealizowany audyt posłużył nam do niezależnej weryfikacji bezpieczeństwa pracy w naszym zakładzie i podniósł naszą świadomość. Został przeprowadzony terminowo przez zespół doświadczonych i kompetentnych specjalistów, wykazujących się komunikatywnością i innymi niezbędnymi umiejętnościami interpersonalnymi.

Czytaj więcej »

SEGRO Poland Sp. z o. o.

Na wyróżnienie zasługuje fakt, że audyty bezpieczeństwa pracy były realizowane równolegle z odrębnymi audytami specjalistów ds. zdrowia i epidemiologii. Dzięki temu pracownicy poszczególnych lokalizacji zayskali kompleksową wiedzę z każdej z tych dziedzin w optymalnym czasie.

Czytaj więcej »
logo Naftoport
teksid logo
Magna
Referencje
Referencje
Magna
Siemens gamesa logo

Zapytaj o szczegóły

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Chcesz o coś zapytać?