Ochrona środowiska – wymagania prawne dla przedsiębiorstw

ID 3216

Czas trwania: 90 minut

Szkolenie organizowane w formie online

Opis szkolenia

Ochrona środowiska w firmie stanowi ważne zagadnienie zarówno w ujęciu prawnym, jak i ekonomicznym. Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych jest nie tylko obowiązkiem przedsiębiorcy, ale i wpływa na finanse jego działalności. Głównym celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy z zakresu zmieniających się przepisów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, osób pełniących funkcje i zadania służby BHP oraz wszystkich którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę z zakresu Ochrony Środowiska.

Zawartość

  • Najważniejsze akty prawne regulujące ochronę środowiska.
  • Gospodarka odpadami.
  • Sprawozdawczość środowiskowa.

Efekty kształcenia

  • Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian prawnych.
  • Umiejętność zastosowania zasad wewnątrz organizacji.

Szkolenia powiązane: