Fundusze Unijne

Nowość

Budowanie relacji biznesowych w łańcuchu dostaw

ID 9328

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Opis szkolenia

Szkolenie z „Budowania relacji biznesowych w łańcuchu dostaw” skierowane jest do osób, które na co dzień spotykają się w swojej pracy zawodowej z różnymi interesariuszami, a jakość zbudowanych z nimi relacji jest kluczowa w osiąganiu celów biznesowych.

W biznesie mamy do czynienia z coraz bardziej złożonymi łańcuchami dostaw, gdzie zarządzanie relacjami i dbanie o ich właściwe utrzymanie bywa bardzo wymagające. Znalezienie kompromisu, który pozwoli na utrzymanie długofalowej współpracy bywa zadaniem nie tylko skomplikowanym, ale wymagającym wysokich kompetencji komunikacyjnych.

To szkolenie skierowane jest do Ciebie, jeżeli w swojej pracy:

 • Mierzysz się z koniecznością radzenia sobie z konfliktami interesów pomiędzy różnymi współpracującymi ze sobą stronami;
 • Bierzesz odpowiedzialność za rozwiązywanie często trudnych sytuacji z klientami czy dostawcami (jak chociażby reklamacje, sprawy sporne, negocjacje);
 • Nie jesteś pewien, jak wyznaczyć granice brania odpowiedzialności za ewentualne trudności tak, aby zachować zdrową partnerską relację;
 • Musisz przekonywać do swoich pomysłów i rozwiązań oraz prezentować swoje idee w szerszym gronie;
 • Ważne jest dla Ciebie budowanie swojego wizerunku w oparciu o zasady etyki i cyfrowej etykiety w relacjach z partnerami biznesowymi.

Udział w szkoleniu „Budowanie relacji biznesowych w łańcuchu dostaw” otworzy przed Tobą nowe możliwości w zakresie efektywnego zarządzania relacjami biznesowymi, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym świecie współczesnego biznesu. Dzięki temu kursowi nauczysz się, jak skutecznie rozwiązywać konflikty, negocjować korzystne warunki współpracy oraz utrzymywać pozytywne relacje z kluczowymi interesariuszami, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności Twojej firmy.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

 • Zwiększona efektywność komunikacji wewnątrz łańcucha dostaw, co prowadzi do bardziej płynnej współpracy i mniejszej liczby nieporozumień.
 • Lepsze zarządzanie konfliktami i umiejętność znajdowania kompromisów, co jest kluczowe dla utrzymania długoterminowych relacji biznesowych.
 • Wzmocnienie pozycji negocjacyjnej dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb i oczekiwań partnerów biznesowych.
 • Budowanie silnej marki osobistej i firmowej opartej na zasadach etyki i odpowiedzialności, co przyciąga zarówno klientów, jak i wartościowych partnerów.
 • Rozwój kompetencji w zakresie cyfrowej etykiety, co jest niezbędne w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie biznesu.

Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość zawodową, dołączając do grona profesjonalistów, którzy rozumieją, że klucz do sukcesu w biznesie leży nie tylko w doskonałych produktach i usługach, ale również w zdolności budowania i utrzymywania trwałych, korzystnych relacji biznesowych. Nie przegap tej wyjątkowej okazji do rozwoju osobistego i zawodowego. Zapraszamy na szkolenie, które zmieni Twoje podejście do zarządzania łańcuchem dostaw i otworzy przed Tobą nowe możliwości na rynku.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowanie jest do: kierowników ds. zakupów i zaopatrzenia, kierowników HR, supply chain managerów, koordynatorów logistyki, specjalistów ds. jakości, pracowników działów sprzedaży i rozwoju biznesu, inżynierów i techników, kierownictwa wyższego szczebla, kierowników projektów.

Zawartość

I Dzień

 • Wyzwania w zarządzaniu relacjami zewnętrznymi i wewnątrz organizacji:
  • Omówienie dynamicznych środowisk biznesowych i wpływu na relacje.
  • Analiza przypadków z różnych branż.
 • Kontraktowanie ustaleń w relacjach biznesowych:
  • Zasady skutecznego kontraktowania ustaleń w relacjach dwustronnych.
  • Praktyczne warsztaty symulacyjne.
 • Budowanie partnerskich relacji z klientami:
  • Strategie na rozwijanie i utrzymanie relacji długoterminowych.
  • Ćwiczenia na zastosowanie inteligencji emocjonalnej w relacjach z klientami.
 • Dostrajanie się do różnych typów osobowości – DISC:
  • Wprowadzenie do modelu DISC.
  • Warsztaty: identyfikacja i adaptacja do różnych stylów komunikacji.
 • Poziomy słuchania i eliminowanie niedopowiedzeń w biznesie:
  • Techniki efektywnego słuchania.
  • Praktyczne ćwiczenia na poprawę umiejętności słuchania.
 • Win-win w oparciu o analizę transakcyjną:
  • Zasady analizy transakcyjnej w rozwiązywaniu konfliktów.
  • Przykłady zastosowania AT do osiągania sytuacji win-win.

II Dzień

 • Etykieta w biznesie i komunikacji cyfrowej:
  • Standardy profesjonalnej etykiety biznesowej i online.
  • Warsztaty – tworzenie efektywnych i etycznych wiadomości e-mail.
 • Rola kultury akceptacji błędów – budowanie autorytetu i umiejętności rozwiązywania problemów:
  • Wpływ kultury organizacyjnej na innowacyjność i adaptacyjność.
  • Jak promować kulturę otwartości na błędy.
 • Eskalacja w strukturach organizacyjnych:
  • Mechanizmy eskalacji i ich wpływ na efektywność organizacyjną.
  • Strategie konstruktywnej eskalacji – ćwiczenia praktyczne.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami z klientem wewnętrznym i zewnętrznym:
  • Techniki zarządzania trudnymi sytuacjami i konfliktami.
  • Role-play: scenariusze radzenia sobie z trudnymi klientami.
 • Prezentowanie projektów i rozwiązań:
  • Kluczowe elementy skutecznej prezentacji.
  • Przygotowanie i prezentacja projektów.
 • Radzenie sobie z obiekcjami:
  • Strategie przekonywania i obrony swoich pomysłów.
  • Praktyczne ćwiczenia techniki radzenia sobie z obiekcjami.

Literatura

 • Robert Cialdini, „Wywieranie wpływu na ludzi”
 • Erica Dhawan, „Cyfrowa mowa ciała”
 • Eric Berne, „Games People Play: The Psychology of Human Relationships”
 • Ian Stewart, Vann Joines, „TA Today: A New Introduction to Transactional Analysis”
 • Daniel Goleman, „Inteligencja emocjonalna”
 • Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, „Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In”
 • Roberta A. Rohm, „The DISC Model of Human Behavior: A Comprehensive Guide to Understanding Personality Types”
 • Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen, „Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most”
 • Adam Grant, „Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know”
 • Daniel Kahneman, „Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym”

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Rozumienie złożoności współczesnych łańcuchów dostaw – uczestnicy zdobędą wiedzę o dynamicznej naturze dzisiejszych łańcuchów dostaw oraz zrozumieją, jak kluczowe jest efektywne zarządzanie relacjami biznesowymi w ich kontekście.
 • Zarządzanie konfliktami interesów – nabycie umiejętności identyfikowania, analizowania i rozwiązywania konfliktów interesów między różnymi stronami w łańcuchu dostaw.
 • Rozwiązywanie problemów z klientami i dostawcami – zdolność do efektywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, takimi jak reklamacje, z zachowaniem profesjonalizmu i pozytywnych relacji biznesowych.
 • Odpowiedzialność i granice w relacjach biznesowych – uświadomienie sobie, jak ustalać i przestrzegać granic odpowiedzialności w relacjach biznesowych, aby zapewnić ich zdrowy i konstruktywny charakter.
 • Komunikacja perswazyjna i prezentacja idei – rozwój umiejętności przekonywania do swoich pomysłów oraz skutecznego prezentowania idei w różnych kontekstach biznesowych.
 • Budowanie wizerunku opartego na etyce i cyfrowej etykiecie – zdobywanie wiedzy i praktyki w zakresie budowania profesjonalnego wizerunku, z naciskiem na etykę biznesową i zachowania w środowisku cyfrowym.
 • Tworzenie i utrzymywanie zdrowych relacji biznesowych – umiejętność budowania silnych, trwałych i wzajemnie korzystnych relacji z kluczowymi interesariuszami w łańcuchu dostaw.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?