Ergonomia w pracy i na co dzień

Pierwsza pomoc

ID E1005

Czas trwania: -

Opis szkolenia

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy powinien posiadać każdy z nas. Zanim na miejscu zdarzenia pojawi się zespół ratownictwa medycznego, z każdą upływającą minutą szanse na przeżycie osoby poszkodowanej maleją o 7 do 10%. W każdej chwili możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy będziemy mogli uratować ludzie życie, dlatego tak ważne jest systematyczne powtarzanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.

Kurs prowadzony jest przez profesjonalnych lektorów – jest to kilka głosów, co dodatkowo urozmaica realizację kursu przez uczestnika. Obok slajdu znajduje się okienko, w którym widoczny jest tekst lektora, co jest pomocne dla osób preferujących wykonywanie szkolenia bez dźwięku lub dla osób, które chcą doczytać lub powtórzyć konkretne informacje.
Kurs wzbogacony jest o filmy instruktażowe, elementy interaktywne, gry oraz quizy, które aktywizują uczestników oraz są pomocne w przyswajaniu wiedzy.

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą nabyć lub zaktualizować wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zawartość

  • Podstawy prawne
  • Łańcuch przeżycia
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Defibrylacja – AED
  • Urazy
  • Stany zagrożenia życia

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający ukończenie kursu.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, obsługę i pomoc techniczną, wydanie certyfikatu.

Informacje dodatkowe

Szkolenie dostępne jest w języku polskim oraz angielskim.