rozmowa w zespole

FMEA wg VDA i AIAG – szkolenie podstawowe

ID 442

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Szkolenie podstawowe wprowadza w standard FMEA opublikowany wspólnie przez VDA QMC i AIAG w czerwcu 2019 r. Standard służy zapobieganiu błędom i zwiększaniu bezpieczeństwa technicznego. Podczas szkolenia zdobędą Państwo podstawową wiedzę i niezbędne kompetencje do wykorzystania standardu w przyszłości.

Szkolenie opisuje podstawy FMEA wraz z zasadami stosowania tego narzędzia.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest początkującym i potencjalnym użytkownikom FMEA od rozwoju wyrobu i procesu, testowania, logistyki, produkcji, planowania inspekcji, utrzymania ruchu i jakości.

Zawartość

  • Przed warsztatami: quiz online z fragmentami podręcznika FMEA, określający wstępny poziom wiedzy uczestników.
  • Warsztaty w sali szkoleniowej wraz z ćwiczeniami indywidualnymi i grupowymi.
  • Ok. 8 tygodni po odbyciu szkolenia uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w podsumowującym webinarium z trenerem, które jest okazją do wymiany doświadczeń oraz zadawania pytań, mogących pojawić się podczas kilkutygodniowego stosowania w praktyce wiedzy zdobytej na szkoleniu.

Literatura

  • FMEA wg AIAG i VDA

Potwierdzenie kwalifikacji

Po przeprowadzonym szkoleniu otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

  • Poznanie podstaw FMEA.
  • Otrzymanie praktycznych wskazówek dotyczących zastosowania.

Powiązane szkolenia

  • ID 441 – FMEA wg VDA i AIAG – aktualizacja
  • ID 9106 – Praktyczne zastosowanie FMEA w zarządzaniu jakością

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym, możliwość udziału w webinarium ok. 8 tygodni po szkoleniu.

FMEA AIAG&VDA. Ściąga – podstawowe zagadnienia w j. polskim w cenie szkolenia otwartego dla każdego uczestnika