Fundusze Unijne

Zakup usługi badawczo-rozwojowej prowadzącej do opracowania aplikacji internetowej służącej do monitorowania śladu węglowego.

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie aplikacji internetowej służącej do określenia śladu węglowego w firmach poprzez połączenie jej ze zbieraniem i analizą dużych zbiorów danych. Dzięki aplikacji możliwe będzie monitorowanie poziomu śladu węglowego w określonym czasie oraz krokowa redukcji tego poziomu aż do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Planowane efekty

  • Innowacja procesowa i produktowa w zakresie monitorowania śladu węglowego dzięki dedykowanej aplikacji.
  • Rozszerzenie portfolio usług oraz pozyskanie nowych klientów wśród firm zainteresowanych wykorzystaniem technologii informatycznej do mierzenia śladu węglowego oraz usług doradczych związanych z transformacją energetyczną.
  • Zwiększenie efektywności działań ukierunkowanych na redukcję dwutlenku węgla w firmach.

 

Wartość projektu: 235 250 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 199 962,50 PLN

Ślad węglowy – definicje, zakres, cel (Darmowy webinar)

Chcesz o coś zapytać?