Fundusze Unijne

Nowość

Raportowanie ESG wg europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

ID 3245

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

6 godzin

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do pojęcia ESG i związanych z nim uwarunkowań
  • Krótki rys historyczny, CSR a ESG
  • Rola ESG w UE: strategia europejskiego zielonego ładu (green deal) i pakiet fit for 55
  • Rola ESG na rynkach finansowych (inwestycje, kredyty, dofinasowania i ubezpieczenia)
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)
  • Zmiany klimatu i porozumienie paryskie
 2. Omówienie regulacji i standardów związanych z ESG
  • Obecne wymogi ustawy o rachunkowości
  • Regulacje dla instytucji finansowych (NFRD i SFDR)
  • Taksonomia UE (art. 8)
  • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
  • CSDD (Corporate Due Diligence)
  • Przegląd innych standardów (ISO 26000, GRI, SASB, TCFD, SIN,) oraz dobrych praktyk rynkowych
 3. Ogólne zasady raportowania niefinansowego i zbieranie danych
 4. Omówienie europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS)
  • Wymagania ogólne i zasady
  • Aspekty środowiskowe (zmiany klimatu, zanieczyszczenie, woda, bioróżnorodność i wykorzystanie zasobów)
  • Aspekty społeczne (pracownicy właśni i w łańcuchu wartości, społeczności lokalne, konsumenci)
  • Aspekty zarządzania
 5. Omówienie przebiegu procesu raportowania i zbierania danych ESG

Efekty kształcenia

 • znajomość podstawowych pojęć w zakresie ESG,
 • zrozumienie wyzwań dla Organizacji pod kątem raportowania ESG,
 • umiejętność przeprowadza analizy podwójnej istotności w organizacji
 • umiejętność klasyfikacji danych niezbędnych do wykonania raportów niefinansowych ESG
 • organizowanie procesu zbierania danych i przygotowywania raportów niefinansowych ESG oraz umiejętność ich tworzenia.

Metody szkoleniowe

 • Cześć teoretyczna – wykład, dyskusja moderowana
 • Cześć praktyczna: omawianie przykładów/studia przypadków (case studies), rozwiązywanie testów

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?