Ergonomia jako narzędzie ochrony zdrowia pracowników

Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

ID 3128

Czas trwania: 1 lub 2 dni

Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.

Opis szkolenia

Szkolenie prowadzone jest na podstawie szczegółowego programu, którego tematyka odpowiada podziałowi na określone grupy zawodowe, zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Szkolenie odbywa się przy zastosowaniu środków dydaktycznych w postaci wykładu, specjalnie przygotowanego pokazu multimedialnego, filmów oraz materiałów szkoleniowych umożliwiających przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia. Ponieważ szczególną wagę przywiązujemy do praktycznych rozwiązań, szkolenia odbywają się z naciskiem na interaktywny udział słuchaczy w szkoleniu.

Grupa docelowa

Szkolenia organizowane są dla poszczególnych grup
zawodowych:

  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy pracach szczególnie niebezpiecznych,
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Zawartość

Szkolenia spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, zgodne z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Powiązane szkolenia

  • ID 3028 – Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.
Szkolenie organizowane w formie zamkniętej.