Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami – branża budowlana

ID 3117

Czas trwania: 2 dni

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz osób nadzorujących prace na budowie.

Zawartość

 • Prawne obowiązki pracodawcy i osób reprezentujących pracodawcę.
 • Dopuszczenie pracownika produkcyjnego i pracownika nadzoru do pracy.
 • Zaplecze socjalno-biurowe na terenie budowy.
 • Plan BIOZ.
 • Organizacja placu budowy.
 • Maszyny i ich obsługa na placu budowy.
 • Zabezpieczanie stanowisk pracy.
 • Prace w pobliżu linii energetycznych.
 • Prace na torach i w ich sąsiedztwie.
 • Prace pod ruchem oraz w wykopach.
 • Zagrożenie związane z pracami w przestrzeniach zamkniętych.
 • Transport pionowy i poziomy.
 • Prace pożarowe i spawalnicze.
 • Prace na wysokości.
 • Roboty gwarancyjne.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, zgodne z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) oraz o program Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Jego zawartość może być zmieniona.