Fundusze Unijne

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

ID 3115

Potwierdzenie kwalifikacji:

Zaświadczenie SQD Alliance

Czas trwania:

8 godzin (45 minut) – 6 godzin zegarowych (8:00-14:00)

Opis szkolenia

Szkolenie prowadzone jest na podstawie szczegółowego programu, którego tematyka odpowiada podziałowi na określone grupy zawodowe, zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Szkolenie odbywa się przy zastosowaniu środków dydaktycznych w postaci wykładu, specjalnie przygotowanego pokazu multimedialnego, filmów oraz materiałów szkoleniowych umożliwiających przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia. Ponieważ szczególną wagę przywiązujemy do praktycznych rozwiązań, szkolenia odbywają się z naciskiem na interaktywny udział słuchaczy w szkoleniu.

Grupa docelowa

Szkolenia otwarte organizowane są dla poszczególnych grup zawodowych:

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Zawartość

Szkolenia spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test weryfikujący nabytą wiedzę. Test jest formie online wypełniany poprzez formularz forms lub w formie pisemnej przesyłany jako załącznik na adres email uczestnika szkolenia.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, zgodne z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Dodatkowe informacje

Minimalna ilość uczestników na szkoleniu to 3 osoby. Szkolenie potwierdzane jest na 3 dni robocze przed planowanym terminem.

Cena zawiera

Szkolenie w formie online na żywo ze Specjalistą ds. BHP posiadającego uprawnienia Inspektora ochrony ppoż., materiały szkoleniowe w formie prezentacji, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?