Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

ID 3115

Czas trwania: 1 dzień

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Zawartość

 • Organizacja placu budowy.
 • Roboty ziemne i wykopy.
 • Transport poziomy.
 • Transport pionowy.
 • Praca w przestrzeniach zamkniętych.
 • Materiały niebezpieczne.
 • Prace pożarowo niebezpieczne.
 • Ochrona przeciwpożarowa.
 • Prace na wysokości.
 • Elektronarzędzia.
 • Pierwsza pomoc.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, zgodne z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Informacje dodatkowe

Szkolenia prowadzone są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) oraz o program Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Ich zawartość może być zmieniona.