Fundusze Unijne
robotnik na budowie

Efektywność szkoleń jakościowych jest ściśle powiązana z tym, kto je prowadzi i na czym bazuje. Specyfika branż, w których kładzie się nacisk na ciągły rozwój w zakresie  jakości, w szczególności motoryzacji, powoduje, iż osobom i organizacjom niezaangażowanym w wyzwania, z jakimi boryka się każdy zakład produkcyjny, nie udaje się przekazać wiedzy potrzebnej odbiorcom, w sposób pozwalający na dogłębne jej zrozumienie i zaimplementowanie.

Team Prevent, będąc partnerem OEMów oraz szerokiego grona dostawców motoryzacyjnych, a także licencjobiorcą VDA QMC, ma bezpośredni dostęp do najnowszych standardów, wymagań branżowych oraz dobrych praktyk ich spełniania.

Instalacje sieciowe

Chcesz o coś zapytać?