Fundusze Unijne

Wskaźniki techniczne – OEE, MTTR, MTBF w kontekście IATF i norm w motoryzacji

ID 9227

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

1 dzień

Opis szkolenia

Szkolenie dotyczące wskaźników technicznych pozwala na opracowanie, wdrożenie, monitorowanie i interpretację wskaźników opisujących efektywność pracy wyposażenia w zakładach produkcyjnych. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z wymaganiami standardów motoryzacyjnych w odniesieniu do czynności wykonywanych przez utrzymanie ruchu, a szczególnie do sposobów monitorowania i oceny jego skuteczności i efektywności. Szkolenie pozwala uczestnikom na zapoznanie się ze szczegółowymi metodami obliczania poszczególnych wskaźników, a część teoretyczna szkolenia poparta jest przykładami kalkulacji i wyjaśnieniem metod obliczeniowych.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów, pracowników utrzymania ruchu, technologów, inżynierów produkcji, kierowników produkcji, liderów, managerów.

Zawartość

 • Wskaźniki w kontekście zarządzania strategicznego.
 • Wskaźniki w obliczu odchudzonego wytwarzania.
 • Wskaźniki wymagane przez normy.
 • Wskaźniki techniczne.

Literatura

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Zapoznanie się i zrozumienie pojęcia efektywności wyposażenia i sposobów jej osiągania.
 • Nabycie umiejętności wskazania w swoim obszarze miejsca powstawania poszczególnych składników OEE.
 • Zrozumienie związków pomiędzy poszczególnymi działami i wpływu tych związków na efekt końcowy – wyrób.
 • Umiejętność opracowania arkusza OEE dla stanowiska, działu, obszaru produkcji.
 • Zdolność ustalania innych wskaźników wspierających analizę efektywności.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?