Nowe trendy w architekturze krajobrazu firm. Pielęgnacja roślin w obszarach przemysłowych

Nowe trendy w architekturze krajobrazu firm. Pielęgnacja roślin w obszarach przemysłowych

ID 3182

Czas trwania: 4-5 godz.

Opis szkolenia

Nowoczesne przestrzenie miejskie podporządkowują się formom architektonicznym, dążąc do osiągnięcia czystej i minimalistycznej formy. Również zieleń wpisuje się w te dążenia, jednocześnie podążając za nowymi trendami takimi jak ogrody wertykalne, retencyjne, przyjazne owadom i wpisujące się w nurt ekologiczny.

Zagospodarowanie terenu wokół siedzib przedsiębiorstw zielenią stanowi wizytówkę danej firmy. Dlatego tak ważne jest śledzenie nowych trendów w architekturze krajobrazu firm oraz zapoznanie się z zasadami kształtowania ich otoczenia z użyciem zieleni odpornej na niesprzyjające warunki miejskie.

To szkolenie ma pokazać nowoczesne pomysły na aranżację zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie firm, zapoznać z podstawowymi zasadami kompozycji zieleni oraz przybliżyć zasady doboru gatunkowego roślin do warunków miejskich i zasady ich pielęgnacji.

Grupa docelowa

Pasjonaci ogrodnictwa i architektury krajobrazu, chcący poznać podstawy tworzenia nowoczesnych założeń ogrodów firmowych.

Osoby zainteresowane współczesnymi trendami w architekturze krajobrazu przestrzeni publicznych.

Osoby odpowiedzialne w firmie za kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Zawartość

 • Nowe trendy w architekturze krajobrazu firm:
  • zielone ściany
  • ogrody retencyjne
  • ogrody na dachach
  • reguły komponowania roślin
 • Wymagania siedliskowe roślin:
  • Siedlisko i jego elementy
  • Zestawy roślin według siedlisk
  • Kryteria siedliskowe doborów roślinnych
 • Techniki zakładania i pielęgnacji ogrodu firmowego:
  • podłoże ogrodnicze
  • systemy nawadniania
  • nawożenie
  • rozstawa roślin

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Egzamin / Test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Efekty kształcenia

 • Poznanie głównych zasad kompozycji zieleni na obszarach przemysłowych.
 • Poznanie podstaw ekologii wykorzystywanych w doborach gatunkowych roślin do ogrodów miejskich.
 • Poznanie podstaw technologii ogrodniczej umożliwiających prawidłowy wzrost i rozwój roślin ozdobnych.
 • Zapoznanie się z podstawami tworzenia nowoczesnych doborów gatunkowych w ogrodach miejskich.

Literatura

materiały PDF