Prawo wodne – praktyczne podejście, interpretacje przepisów

Prawo wodne – praktyczne podejście, interpretacje przepisów po nowelizacji ustawy

ID 3129

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami znowelizowanego Prawa wodnego, które weszło w życie początkiem 2018 r. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak stosować Prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska. W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone warsztaty w zakresie sporządzania wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, wykonywania operatów wodnoprawnych oraz przygotowywania niezbędnych załączników w postępowaniach wodnoprawnych.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin z wydziałów ochrony środowiska oraz geodezji.

Zawartość

 • Ustawa Prawo wodne – zakres i cel regulacji.
 • Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami.
 • Słownik pojęć.
 • Korzystanie z wód.
 • Pozwolenia wodnoprawne.
 • Zgody wodnoprawne.
 • System informacyjny gospodarowania wodami.
 • Ochrona wód – zakres, kompetencje organów.
 • Zarządzanie ryzykiem powodziowym.
 • Budownictwo wodne i melioracje wodne.
 • Opłaty za usługi wodne.
 • Odszkodowania.
 • Przepisy przejściowe i dostosowujące.
 • Zasady przejścia do Wód Polskich pracowników Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących zadania określone w przepisach ustawy.
 • Praktyczne wykorzystanie – wnioski i operaty wodnoprawne.
 • Wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych/operaty wodnoprawne.
 • Przygotowanie dokumentacji do wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3122 – Specjalista ds. Ochrony Środowiska – aktualne przepisy prawne

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.